Page 40

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

40 Uleåborgs ekonomiska region Företagsutvecklingsområden Utvecklingsområde för frakttransporter AirportCity Uleåborg Tack var den näst livligaste flygplatsen i Finland är AirportCity en port för både inrikes och internationell flygtrafik till Uleåborg och i vidare bemärkelse till hela Norra Finland. Företagen i regionen är huvudsakligen koncentrerade till kontors- och teknologibranschen. I området vid AirportCity finns företagsverksamhet som stöder och betjänar flygplatsverksamheten samt funktioner som har nytta av närheten till flygplatsen. I AirportCity finns det många olika typer av verksamhetslokaler för företag, till och med kontorslokaler för huvudkontor. Det finns också tillgång till lediga företagstomter för byggande av nya verksamhetslokaler. Ytterligare information www.airportcityoulu.com/fi/airportoulu.html AVIATOR - Byggrätt 13 000 m² PILOT Business Park - Hyreslokaler 5 000 m² - Byggrätt 28 500 m² VIHILUOTO - Byggrätt 22 500 m² PROVENTIA - Byggrätt 15 000 m² AEROPORTTI - Hyreslokaler 5 000 m² - Byggrätt 17 500 m² OULU AIRPORT Uleåborgs flygplats Boende Uleåborgs ekonomiska region växer och utvecklas kraftigt. År 2011 bodde över hälften av hushållen i ägarbostäder, av vilka nästan 40 procent var egnahemshus. Det finns över 51 000 höghuslägenheter i regionen. (Statistikcentralen 2012). I Uleåborgsregionen finns det mångsidiga alternativ till boende i olika former. De statsunderstödda bostäderna är cirka 17 700 och det finns cirka 1 700 bostadsrättsbostäder. Sammanlagt finns det 7 369 hyresbostäder som ägs av kommunerna och städerna. Uthyrningsverksamheten i Uleåborgs stad har koncentrerats till Sivakka-koncernen, som äger och förvaltar 7 956 bostäder. Den största förvaltaren av studentbostäder är PSOAS, som har sammanlagt nästan 5 300 bostäder. Uleåborgs stads bostäder, Sivakka www.oulunsivakka.fi/en Studentbostäder, PSOAS www.psoas.fi/en Offentligt finansierade hyresbostäder i Uleåborgsregionen Hyresbostadsbolag i Uleåborgsregionen www.ouka.fi/oulu/english/housing-andconstruction I den ekonomiska regionen finns det många bostäder som uthyrs av privatpersoner. Bostäder som är till salu förmedlas av lokala och nationella fastighetsförmedlingsföretag och bostadsförmedlare. BusinessOulus kontaktperson ger mer information om aktörerna. Kontaktuppgifter per ekonomisk region finns i slutet av denna guide på sidorna 56–57. Uleåborg har mest hotellinkvartering i den ekonomiska regionen. där finns det 12 högklassiga hotell och många andra inkvarteringsmöjligheter. Sammanlagt finns det över 500 inkvarteringsföretag i regionen och nästan 600 caféer och restauranger. Utbud i regionen och kontaktuppgifter www.visitoulu.fi/se/hem/ www.businessoulu.com/en/meeting-organizers AirportCity Uleåborg


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above