Page 41

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

41 Utbildning I Uleåborg finns det cirka 50 000 elever eller studerande, från förskoleelever till vuxenstuderande. I Uleåborg kan man också studera på engelska från lekskoleåldern ända till doktorsexamen. Infopaket om utbildning och studier www.ouka.fi/oulu/english/schools-and-education Småbarnsfostran tillhandahålls av cirka 100 kommunala och 50 privata daghem. Vissa daghem har engelskspråkiga och svenskspråkiga enheter samt samiska, svenskspråkiga och tyskspråkiga grupper. För barn i förskoleåldern som har invandrarbakgrund erbjuds förberedande undervisning och tre mångkulturella undervisningsgrupper. I Uleåborg finns det specialklasser för bildkonst, idrott och musik från grundskolans tredje klass till gymnasiet. Grundskolorna är 52 till antalet. Det finns 13 gymnasier i Uleåborg och dessutom en Steinerskola och ett svenskspråkigt gymnasium. I gymnasiet Oulun Lyseon lukio kan man avlägga en internationell studentexamen, d.v.s. ett International Baccalaureate-program. I Finland ger ett IB Diplom allmän högskolebehörighet. Gymnasiestudier kan också avläggas via nätet i eLukio. Oulu International School Oulu International School (OIS) är en av International Baccalaureate-organisationens skolor. Organisationen har skolor i cirka 150 länder, sammanlagt 3670 stycken. Internationella skolan i Uleåborg är en läroanstalt som ägs av Uleåborgs stad och erbjuder utbildning på grundskolenivå (klasserna 1–9) till den internationella gemenskapen i Uleåborgsregionen. Skolans undervisningsprogram är International Baccalaureate-organisationens Primary Years Programme (klasserna 1–4) och Middle Years Programme (klasserna 5–9). Undervisningsspråket i skolan är engelska. Skolan är öppen för alla Urvalsprov för att testa nivån på språkkunskaperna ordnas varje år i februari. För tillfället har skolan cirka 300 elever från olika länder och nästan trettio lärare. Oulu International School www.ouka.fi/ois Yrkesinriktad grundutbildning ordnas vid sex yrkesläroanstalter. Uleåborgsregionens yrkesinstitut (OSAO) har det bredaste utbudet. Där studerar 11 300 studerande vid 12 utbildningsenheter. (Uleåborgs stad 2013) Uleåborgsregionens yrkeshögskola (OAMK) erbjuder praktiskt inriktad högskoleundervisning. De prioriterade utbildningsområdena är internet och ICT, energi och miljö, hälsa och välfärd samt kreativa branscher. Yrkeshögskolan har sammanlagt cirka 9 000 studerande. Uleåborgsregionens yrkesinstitut www.osao.fi/en Oulun ammattikorkeakoulu Oy www.oamk.fi/english Uleåborgs universitet Uleåborgs universitet är tvärvetenskapligt och internationellt. Universitetet profilerar sig inom fyra prioriterade områden: biovetenskaper och hälsa, informationsteknik, kulturell identitet och växelverkan samt miljö, naturresurser och material. Utbildnings- och forskningsgemenskapen vid Uleåborgs universitet består av cirka 16 000 studerande och 3 000 anställda. Universitetet har nio fakulteter och 50 utbildningsprogram. Uleåborgs universitet är en aktiv samarbetspartner. Via universitetet är det möjligt att hitta kunniga arbetstagare, experter, hjälp för att lösa forskningsproblem, lokaler, forskningsutrustning och kompletterande utbildning. En kompletterande utbildning inom kärnenergiteknik har inletts tillsammans med tekniska universitetet i Villmanstrand och andra aktörer inom branschen. Uleåborgs universitet www.oulu.fi/english


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above