Page 39

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

39 Antal verksamhetsställen per bransch för företagen i Uleåborgs ekonomiska region år 2011 Antal verksamhetsställen, omsättning och personal för företagen i Uleåborgs ekonomiska region år 2011 Företagens verksamhetsställen Företagens omsättning totalt (1 000 €) Personal 11 747 12 731 034 57 955 Statistikcentralen 2013, register över verksamhetsställen 420 företag aktiva inom industriell planerings- och underhållsverksamhet. Dessa företag sysselsätter sammanlagt cirka 2 000 personer. Företagens sammanlagda omsättning uppgår till cirka 270 miljoner €. Den starkaste specialiseringsbranschen inom ICT i Uleåborgs ekonomiska region är planering av stödstationer för mobilnät och trådlös teknologi samt tillverkning av stödstationer. Dessutom är Uleåborg känd för i synnerhet planeringen av Nokias mobiltelefoner, mobiltjänster och underhåll samt det starka nätverket av underleverantörer som denna verksamhet har skapat. I Uleåborg finns det heltäckande kunnande inom hela ICT-branschen, bl.a. inom radionät, komplexa arkitekturer, planering av terminaler samt deras programvara och användbarhet. ICT-lösningar som har skräddarsytt för industrins behov har en betydande potential även för företag som är verksamma inom storprojekt. I Uleåborgs centrum och vid flera offentliga serviceställen finns ett trådlöst bredbandsnät som är öppet för alla, PanOULU. Tjänster som stöder näringarnas utveckling och företagsverksamheten BusinessOulu ansvarar för näringstjänster som stöder företagens verksamhet i den ekonomiska regionen vid sidan av de näringstjänster som tillhandahålls av kommunerna i den ekonomiska regionen. Fokus för BusinessOulus verksamhet ligger på att främja företagande med målet att nya arbetsplatser ska skapas och investeringarna som riktas till regionen ska öka. BusinessOulu främjar också genomförandet av storprojekt, såsom Fennovoimas byggprojekt. BusinessOulus etableringstjänster hjälper företag av alla storlekar som vill etablera sig i Uleåborg. Inom ramen för etableringstjänsterna säkerställs det också att företagen och deras personal har tillgång till de tjänster de behöver. Tillvägagångssättet stöder uppbyggandet av ett konkret samarbete. Uleåborg är också känd för det välfungerande samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn och forskningsanstalterna. Uleåborg stad erbjuder olika tomter för både näringslivet och boende. Fastighetsförmedlingarna har ett stort antal industrilokaler och kontor som kan hyras eller köpas. Samhälls- och miljötjänsterna i Uleåborg stad ansvarar för tomttjänsterna. www.ouka.fi/oulu/english/housing-and-construction Industrifastigheter och företagstomter i Uleåborgsregionen www.businessoulu.com/en/companies/relocationservices/ business-premises-and-sites.html Jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring Industri och gruvdrift Infrastrukturtjänster Byggande Offentliga och privata servicesektorn Företagen sammanlagt 1 073  722 84 1 392 8 476 11 747 Statistikcentralen 2013


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above