Hanhikivi

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

6 Hanhikivi Hanhikivi Gemensamma förberedelser Aktörer inom den offentliga sektorn Hösten 2012 inleddes Hanhikivi-samprojektet med den offentliga sektorns förberedelser i det område som påverkas av kraftverksbyggandet. Det huvudsakliga målet med förberedelserna är att maximera de positiva regionala effekterna av kärnkraftverksprojektet samt att stärka områdets dragningskraft och förbättra förutsättningarna för området att fungera som ett genomförandeområde för storprojekt. Fokus för projektet är att skapa och utnyttja bestående samarbetsnätverk och praxis. Man strävar efter att uppnå målen genom att förbättra den offentliga sektorns beredskap att svara på de nya servicebehov som storprojekten medför. Genom att samla tjänsterna som finns i området i elektronisk form kan man förutse behoven hos den utländska arbetskraft som kommer att etablera sig i området som en följd av Hanhikivi-projektet vad gäller bl.a. myndighetsregister, boende, välfärd, fritid och integration. Företag Brahestadsregionens företagstjänster och BusinessOulu har tillsammans genomfört projektet Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana (Företagsnätverk för att möjliggöra internationalisering) sedan år 2010. Motsvarande projekt riktade till företag finns också i Ylivieska ekonomiska region (projektet P-P Avainveturit) och i Karleby ekonomiska region (Koordineringsprojektet för storprojekt). Målet med projekten är att förbättra beredskapen hos företagen i regionen att delta i internationella storprojekt, av vilka det mest betydande inom den närmaste framtiden är Fennovoimas kärnkraftverk i Hanhikivenniemi i Pyhäjoki. I samarbetet deltar även regionerna Karleby, Ylivieska, Nivala–Haapajärvi och Kemi–Torneå samt Uleåborgs handelskammare, Norra Österbottens Företagare och FinNuclear rf. Information om möjligheterna som de kommande storprojekten erbjuder och kraven som riktas mot leverantörerna inhämtas och förmedlas till företagen. På motsvarande sätt informeras parterna som genomför storprojekten om den kunnande som finns inom företagen i regionen. Allmänna informationstillfällen ordnas för företagen, där det informeras om storprojektens tidtabeller och leveranskedjornas utformning. Dessutom ordnas utbildning i bl.a. dokumentation, nätverksbildande och auditeringsförfaranden för underleverantörer. Brahestadsregionens företagstjänster www.rsyp.fi/suurhankkeet Företagsservicecentret i Kalajoki www.kalajoki.fi/yrityspalvelut BusinessOulu www.businessoulu.com/major-projects Ylivieskaregionens förening www.ysk.fi Företagsservicecentret i Oulais www.oulainen.fi/economy_and_business Karlebynejdens Utveckling Ab www.kosek.fi


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above