Page 7

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

7 Fennovoimas kärnkraftverk Hanhikivi 1 Planeringen och byggandet av ett kärnkraftverk är ett omfattande projekt som pågår i cirka 10 år. För att säkerställa att byggprojektet förlöper så smidigt som möjligt har Fennovoima ända från början satsat hårt på planeringen av projektet och en öppen dialog med olika samhällsaktörer och invånarna. Fennovoima låter regelbundet göra opinionsmätningar om hur invånarna i Pyhäjoki och de kringliggande kommunerna förhåller sig till projektet. I kommunerna omkring Pyhäjoki är stödet ungefär lika stort: Av invånarna i Kalajoki, Merijärvi, Oulais, Pyhäjoki och Brahestad stöder 65 procent Fennovoimas projekt. Sommaren 2013 ingick Fennovoima ett utvecklingsavtal med Rosatom i syfte att senare ingå ett leveransavtal för anläggningen. Enligt planen ska leveransav- De olika faserna i Hanhikivi 1 -kärnkraftverksenhetens livscykel Upphandling • Pyhäjoki som plats för anläggningen (2011) • Val av anläggningsleverantör (2013) • Byggnadstillstånd och andra tillstånd • Markbyggnadsarbetena inleds Bygg ande • Byggande av kraftverket • Övrigt byggande • Drifttillstånd Drift • 60 år • Slutförvaring av förbrukat kärnbränsle • Rivning av kraftverket Beredning • Placerings- och anläggningsalternativ • Miljökonsekvensbedömning (MKB) • STUKs preliminära säkerhetsbedömning • Riksdagens principbeslut (2010) talet för anläggningen Hanhikivi 1 undertecknas före slutet av år 2013. De olika faserna av projektet är långvariga. Under varje fas görs omfattande utredningar och samarbetar man med bl.a. leverantören av anläggningen och dess samarbetspartner, myndigheter samt andra experter. Efter att leverantören av anläggningen har valts är nästa stora steg att ansöka om byggnadstillstånd före sommaren 2015. Rosatom AES-2006 NPP/Hanhikivi site, Pyhäjoki, Finland


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above