Karleby –Jakobstad ekonomiska region

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

50 Karleby-Jakobstads ekonomiska region Karleby–Jakobstad ekonomiska region Över 65 år 19 % 0–14 år 19 % 15–64 år 62 % Befolkningens åldersstruktur i Karleby– Jakobstads ekonomiska region år 2012 Statistikcentralen 2013 Högskolenivå 23 % Grundskolenivå 36 % Mellan- stadienivå 41 % Utbildningsnivån bland invånare över 15 år i Karleby–Jakobstads ekonomiska region år 2011 Statistikcentralen 2013 Karleby–Jakobstad ekonomiska region (de ekonomiska regionerna Karleby, Kaustby och Jakobstad) har cirka 120 000 invånare. Den ekonomiska regionen präglas av en mångsidigt fördelad industri och en stark företagaranda. Regionen har långa traditioner inom export: regionen är den största exportören i Finland i relation till folkmängden (export i €/invånare). Längs riksväg 8 är avståndet från Karleby till Hanhikivi 108 km och restiden är 85 minuter. Cirka 37 procent av befolkningen i regionen är svenskspråkiga, vilket stärker regionens mångkulturella ställning. Det finns 3 760 invånare med invandrarbakgrund, av vilka de största grupperna utgörs av svenskar, estländare och ryssar. Cirka 62 procent av befolkningen i regionen består av personer i arbetsför ålder. Befolkningens utbildningsnivå är god: av den befolkningen i arbetsför ålder har 41 procent avlagt en utbildning på mellanstadienivå. Cirka 23 procent av befolkningen i arbetsför ålder har en högskoleutbildning. Kommunerna och befolkningen i den ekonomiska regionen Kommun invånarantal* webbsidor Karleby 46 773 www.kokkola.fi/etusivu/sv_SE/ Kaustby 4 304 www.kaustinen.fi Kannus 5 736 www.kannus.fi/frontpage Jakobstad 19 680 www.pietarsaari.fi Toholampi 3 426 www.toholampi.fi Lestijärvi 835 www.lestijarvi.fi Halsua 1 248 www.halsua.fi Vetil 3 382 www.veteli.fi Perho 2 923 www.perho.com Kronoby 6 666 www.kronoby.fi Larsmo 4 966 www.larsmo.fi Pedersöre 10 940 www.pedersore.fi Nykarleby 7 531 www.nykarleby.fi/ Sammanlagt 118 393 * 1.1.2013


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above