Page 15

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

Källa: estudio.edupoli.fi/moty. Information om arbetslivet för invandrare: www.tyoelamanverkko-opisto.fi/petmo. Kultur och kutym i det finländska arbetslivet 15 Finland. Detta gäller dock inte hyrd arbetskraft. Om en utlänning vistas i Finland i högst sex månader och hans eller hennes arbetsgivare är ett finländskt företag (eller arbetsgivaren har ett fast verksamhetsställe i Finland), betalas en källskatt på 35 procent av lönen till Finland. Ytterligare information www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Fran_utlandet_ till_Finland Personer som kommer till Finland för att arbeta på byggplatsen vid kärnkraftverksenheten Hanhikivi 1 ska innan arbetet inleds ha ett skattenummer som har registrerats i det offentliga skattenummerregistret. Innan ett skattenummer kan utfärdas måste arbetstagaren få ett finländskt personnummer, vilket kräver att arbetstagaren personligen besöker antingen magistraten eller skattebyrån. Personer som kommer till Finland för att arbeta får i första han hjälp av sakkunniga vid den lokala arbets- och näringsbyrån. Pålitlighet och tidtabeller • Tidtabeller följs till punkt och pricka. • Om du blir sen till ett avtalat möte, meddela om detta. • Ett ordspråk lyder: tid är pengar. • Att vara sen kan också uppfattas som en förolämpning. Initiativrikedom • Initiativrikedom innebär att du gör det som behöver göras när du upptäcker något som behöver göras, eller att du informerar din chef om att du anser att något behöver göras. • När du har blivit klar med ett arbete ska du på eget initiativ fortsätta med nästa arbete, eller informera din chef om att arbetet är klart. Direkthet • I Finland kommer man ofta direkt till saken och uttrycker sig kortfattat. • Om du har fått för lite tid för ett arbete kan du berätta det. • I Finland ber man om saker på ett direkt sätt. Någon kan be dig mycket direkt: "Ta den här!" • I Finland är man sparsam med att säga ”var så god”, ”tack” eller ”ursäkta”. Ta inte illa upp om andra inte använder dessa uttryck. Du kan använda dem själv. Det är artigt. • Man säger också sin åsikt på ett direkt sätt. Jämlikhet • I Finland är jämlikhet viktigt. Lika lön betalas för lika eller likvärdigt arbete. • Det är i stort sett lika vanligt att kvinnor arbetar som att män arbetar i Finland. • Diskriminering på arbetsplatsen är förbjudet enligt Finlands lag. • Alla ska behandlas likvärdigt på arbetsplatsen. • I Finland kan man inte nödvändigtvis avgöra en persons ställning och makt utifrån hur de klär sig. • Arbetstagare och chefer duar i regel varandra. • Var och en får uttrycka sin åsikt. • Arbetstagarna planerar ofta själva hur och i vilken ordning de ska utföra sitt arbete. • På arbetsplatsen kan man vanligen klä sig ledigt. I serviceyrken och inom industrin används oftast arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller. Teamwork • I Finland arbetar man ofta i grupp eller team. Då utgör arbetstagarna en grupp som själv planerar sitt arbete: vad som ska göras under en viss vecka, hur arbetet ska fördelas och vilka verktyg som ska användas. Anspråkslöshet • Finländarna värdesätter anspråkslöshet. • Finländarna skryter oftast inte på sig själva eller sin familj. • Berätta vad du kan och visa det i ditt arbete. Vad ska den som kommer till Finland för att arbeta beakta före flytten och under vistelsen i Finland? www.te-tjanster.fi/te/sv/pdf/ jobbaifinland.pdf


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above