Page 14

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

14 Grundlägande information om Finland Arbets- och näringsministeriet ansvarar för integrationen och närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) ansvarar för de praktiska integrationsåtgärderna i området. De lokala arbets- och näringsbyråerna ger hjälp om mer information i frågor som gäller arbete, arbetssökning eller t.ex. att skaffa ett yrke i Finland. Arbets- och näringsbyråerna betjänar även företag. Uppehållstillstånd Medborgare från EU-medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz behöver inget uppehållstillstånd i Finland. Medborgare från ovan nämnda länder kan vistas och arbeta fritt i Finland i högst tre månader. Om vistelsen varar längre än tre månader ska personen registrera uppehållsrätt hos det lokala poliskontoret. Medborgare från andra länder än de ovan nämnda behöver i regel ett uppehållstillstånd som har beviljats av Finland på basis av arbete för att kunna arbeta i Finland. För att få uppehållstillstånd måste man ansöka om det. Ansökan lämnas in utomlands till en av Finlands beskickningar (t.ex. ambassaden) eller om personen redan befinner sig i Finland till den lokala polisen. Det första tidsbegränsade uppehållstillståndet beviljas av migrationsverket. Därefter beviljar polisen ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd). När en arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd ska alltid bilageblanketten till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TM 0.54) ifylld eller undertecknad av arbetsgivaren bifogas ansökan. Om arbets- och näringsbyrån fattar ett jakande delbeslut, kan migrationsverket bevilja arbetstagaren uppehållstillstånd. På NTM-centralens webbsidor finns kontaktuppgifter till arbets- och näringsbyråerna som behandlar tillstånds- och registreringsärenden. Ansökningsprocessen kan ta tid. Flytt till Finland Arbetstagare som flyttar till Finland från utlandet omfattas av Finlands lag. Tillämpningen av bestämmelserna beror bl.a. på hur länge arbetstagaren ska arbeta i Finland. Om arbetsperioden i Finland är längre än sex månader ska arbetstagaren betala skatt till www.migri.fi, www.infopankki.fi Myndigheter som betjänar i ärenden som gäller ankomst till och vistelse i landet Ärende Ansvarig myndighet webbsidor Visum Beskickning www.formin.fi Uppehållstillstånd, En finsk Polisen medborgares familjemedlem www.poliisi.fi Uppehållstillstånd, En i Finland Migrationsverket www.migri.fi/sv bosatt utlännings familjemedlem Uppehållstillstånd för EU-medborgare Polisen www.poliisi.fi och därmed likställda personer Arbetstagares Arbetsplatspolitiskt övervägande: uppehållstillstånd Arbets- och näringsbyrån www.te-tjanster.fi/te/sv/ Övriga förutsättningar: Migrationsverket www.migri.fi/sv Näringsidkares Förutsättningar för en lönsam näringsverksamhet: uppehållstillstånd Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) www.ely-keskus.fi/sv Övriga förutsättningar: Migrationsverket www.migri.fi/sv Förlängning av Polisen, www.poliisi.fi uppehållstillstånd i specialfall Migrationsverket www.migri.fi/sv Medborgarskapsansökan och -anmälan Migrationsverket www.migri.fi/sv Ändringssökande Förvaltningsdomstolarna www.oikeus.fi/sv/ (asylärenden: Helsingfors förvaltningsdomstol) Högsta förvaltningsdomstolen Integration Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna, kommunerna www.ely-keskus.fi/sv Grundläggande information för invandrare I samarbete mellan staten och kommunerna www.infopankki.fi


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above