Page 19

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

19 Områdets tillgänglighet Förbindelser till Hanhikivi Ort Avstånd Restid Pyhäjoki 13 km 10 min. Brahestad 23 km 20 min. Kalajoki 42 km 30 min. Oulais 52 km 45 min. Ylivieska 81 km 65 min. Uleåborg 96 km 75 min. Karleby 108 km 85 min. Suomen Tiestötieto Oy Det finns flera ruttalternativ mellan Ylivieska och Hanhikivi. I tabellen visas en rutt som går längs riksväg 27 och riksväg 8 och som kan användas av specialtransporter. Karleby och Kajana samt stamväg 88 mellan Brahestad och Pulkkila. Riksväg E75 går från söder till norr genom hela Finland från Helsingfors till Uleåborg och vidare till Utsjoki, där riksvägen fortsätter på den norska sidan. Finlands vägnät portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/ liikenneverkko/tiet/tienumerokartat Vägnätet Vägarna är i gott skick och vägnätet är omfattande. Riksväg 8 fungerar som led för specialtransporter från söder till norr. Trafiktätheten på riksväg 8 är som mest cirka 10 000 fordon per dygn. Viktiga tvärgående förbindelser är bl.a. riksväg 27 mellan Kalajoki och Idensalmi, riksväg 28 mellan Järnvägstrafiken Finlands stambana i nord-sydlig riktning går längs rutten Uleåborg–Ruukki–Vihanti–Oulais–Ylivieska– Karleby och betjänar även hamnarna vid kusten och förbindelser österut ända till Ryssland. Det finns järnvägsförbindelser österut från både Uleåborg och Ylivieska tvärs över landet till gränsövergångsstället i Vartius och via Riihimäki till Vaalimaa i Sydöstra Finland. Till Brahestad går en elektrifierad godstrafikbana som avviker från stambanan vid Tuomioja. Finland och Ryssland har samma spårbredd, vilket innebär att järnvägstransporter ända till Rysslands östra kust är möjliga. En ombyggnad av banan i Österbotten pågår och när den blir klar kommer axelvikten för godstrafiken


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above