Page 20

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

20 Verksamhetsmiljö Kilpisjärvi Kivilompolo Karesuando Utsjoki Nuorgam Raja-Jooseppi–Lotta Salla–Salla Kuusamo–Suoperä Vartius–Lyttä Niirala–Värtsilä Imatra –Svetogorsk Nuijamaa–Brushnitshnoje Vainikkala–Luzhaika Vaalimaa–Torfjanovka Muonio Kolari Pello Aavasaksa Torneå Kemi Uleåborg Brahestad Kalajoki Karleby Jakobstad Karleby-Jakobstad Vasa Björneborg Raumo Åbo Helsingfors-Vanda Helsingfors Kotka Torneå Näätämö Gränsövergångsställen längs banan att vara 25 ton. Inom persontrafiken kom- Gräns mer hastigheterna att öka till 200 kilometer i timmen, vilket innebär att restiden t.ex. från Uleåborg till Helsingfors blir mindre än fem timmar, restiden från Ylivieska till Helsingfors cirka fyra timmar och restiden från Karleby till Helsingfors mindre än fyra timmar. Ombyggnaden av banan färdigställs 2017. Från S:t Petersburg finns en bra tågförbindelse till Helsingfors och därifrån vidare norrut till Uleåborg. Vad gäller godstransporterna finns det en högklassig terminal för kombinerade transporter i Uleåborg. Från Hanhikivi är det 52 km till den närmaste järnvägsstationen med persontrafik. Hamnarna Längs kusten finns det fem livliga hamnar med bra service som är verksamma året runt. Trafikverkets hamninformationssystem www.portnet.fi Finlands Hamnförbunds sidor www.finnports.com Flyg platser Det finns två internationella flygplatser i området. Uleåborgs flygplats är den näst livligaste i Finland. Därifrån avgår varje vardag i genomsnitt 10–20 flyg, största delen till Helsingfors. Dessutom går det dagligen flyg från Uleåborg till Stockholm. Under helgerna avgår 5–10 flyg varje dag. Från Karleby flygplats avgår fyra flyg per dag till Helsingfors och ett flyg per dag till Stockholm. Dessutom avgår flyg till Luleå varje vecka. Båda flygplatsen har också direkta internationella charterförbindelser. I Helsingfors finns Finlands största flygplats, som har mycket goda transferförbindelser till olika platser i världen. Uleåborgs flygplats www.finavia.fi/en/oulu Karleby-Jakobstads flygplats www.finavia.fi/sv/karleby-jakobstad/ Helsingfors-Vanda flygplats www.finavia.fi/sv/helsingforsvanda/ Hamnarna i området. Under Godstrafik sammanlagt har den totala utländska och inhemska exporten och importen beräknats. Brahestads hamn 70 10 1 350 24 800 603 5 425 491 15 Uleåborgs hamn 187 10 1 302 80 972 561 3 577 225 138 Kalajoki hamn 54 8,5 415 39 894 126 456 781 37 Karleby hamn 265 13 2 269 80 129 644 7 406 829 126 Jakobstads hamn 52 9 977 39 000 311 1 413 700 143 Finlands hamnförbund 2011 och hamnarna Hamnens markområde (ha) Farledens djup (m) Kajer sammanlagt (m) Lagerbyggnadernas areal (m²) Fartyg som har besökt hamnarna (2012) Godstrafik sammanlagt (ton) Avstånd till Hanhikivi sjövägen (km) Mer information om hamnarna finns på sidorna som beskriver de ekonomiska regionerna, s. 28–55.


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above