Page 9

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

3 4 5 NTM-centralen i Norra Österbotten 2012 9 Servicecenter I anslutning till inkvarteringsområdet planeras ett servicecenter för de som arbetar i området. I servicecentret är det möjligt att placera olika myndigheters funktioner, t.ex. polisen, tullen, skattemyndigheten och FPA, eller ett gemensamt serviceställe. I lokalerna kan det eventuellt också finnas annan service, såsom tidningskiosk, matvaruaffär, banktjänster, café, frisör och vårdtjänster. Dessutom kan andra typer av verksamhet som betjänar byggplatsen placeras i servicecentret, t.ex. en arbetsplatspastor. Arbetsplatsområde En mångsidig grupp planeringsbyråer, byggnads- och installationsföretag, maskinverkstäder, service- och transportföretag samt renhållnings- och bevakningsföretag kommer att vara involverade i byggandet. Dessa företag ges möjlighet att placera nödvändiga funktioner i det arbetsplatsområde som planeras i samband med byggplatsen. Tomterna i arbetsplatsområdet säljs eller hyrs ut för att bebyggas. Arbetsplatsområdets storlek är ca 37,1 hektar. Hanhikiventie och gång- och cykelvägen Besökscenter I den norra delen av kärnkraftsverksområdet byggs ett besökscenter som har en bra utsikt över hela byggplatsen. Trafikförbindelsen till besökscentret byggs utanför kärnkraftsområdet och leder mot norr. Besökscentret kommer redan under byggnadsfasen att betjäna individuella besökare och grupper som kommer till kärnkraftsverket. I lokalerna kan det utöver presentations- och utställningsutrymmen även finnas café- och mötesutrymmen. Besökscentret tillhandahåller information om Hanhikivenniemi-området, naturen, kärnkraftsverksprojektet och dess olika faser samt allmän information om kärnkraftsverkets funktion. Antalet besökare förväntas öka avsevärt när kärnkraftverket börjar byggas. Det är också möjligt att ordna besök till den historiska Hanhikivi-gränsstenen via besökscentret. Trafikarrangemang För vägtrafiken till kärnkraftverket och dess byggplats byggs en ny väg, Hanhikiventie, från riksväg 8 till Hanhikivi udde. Mätt från riksväg 6 är Hanhikiventie 4 km lång och 8 meter bred. I samband med vägen byggs en gång- och cykelväg från Parhalahti ända fram till kraftverksområdet. När kärnkraftverket byggs beräknas trafiken till området uppgå till 1 000–1 500 fordon per dygn. Av dessa är 150 tunga fordon. Trafiken på riksväg 8 vid Pyhäjoki beräknas uppgå till cirka 2 300–4 000 fordon per dygn. Därför byggs en anslutningsfil vid förbindelsen till Hanhikiventie.


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above