Page 29

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

29 Tillgänglighet Vägnätet Vägnätet är i gott skick. Riksväg 8 går genom området längs kusten från Limingo till Åbo. Alla centrum i den ekonomiska regionen har goda tvärgående trafikförbindelser till inlandet, bl.a. till riksväg E75, som går från söder till norr genom hela Finland från Helsingfors till Uleåborg och vidare till Rovaniemi. Hamnarna Det finns två hamnar i Brahestad–Kalajoki ekonomiska region. Hamnarna i Brahestad och Kalajoki har verksamhet året runt. Brahestads hamn finns i närheten av stålfabriken i Brahestad och är den av hamnarna som ligger närmare Hanhikivi. Avståndet till Hanhikivi längs landsvägen är cirka 25 km. På basis av de totala godstrafikmängderna är hamnen en av de livligaste i Finland. Via hamnen transporteras bl.a. råvaror och bulklaster, stål, sågvirke, containrar samt tunga projekttransporter för oljeborrnings och vindkraftsindustrin. Brahestad har goda sjötransportförbindelser till Mellaneuropa, England och Medelhavet. Från hamnen avgår varje vecka en container feeder-förbindelse till Hamburg och Bremerhaven. Landtransportförbindelserna till hamnen är goda, eftersom hamnen ligger i närheten av riksväg 8 och har en järnvägsförbindelse som går ända fram. Som en följd av det stora antalet fartygsbesök har hamnen en välfungerande stödverksamhet för sjötransporter vintertid. Hamnen erbjuder företag bl.a. container- och lagringstjänster. Brahestads hamn www.portofraahe.fi/frontpage Kalajoki hamn har direkta landsvägsförbindelser till riksväg 8 och vidare till hela Norra Finland. Hamnen ligger nära korsningen mellan riksväg 8 och riksväg 27. I hamnen hanteras tunga laster och projektlaster (t.ex. vindkraftverk) samt olika typer av styckegods och bulklaster. Avståndet mellan Kalajoki och Pyhäjoki är 40 km sjövägen och 50 km landvägen. Godstrafiken från järnvägsstationen i Ylivieska, som ligger i närheten, till Kalajoki hamn sköts med regelbundna långtradartransporter. I hamnen finns Finlands miljöcentrals oljebekämpningscenter för Bottenviken och i närheten av hamnen finns Kalajoki-Brahestads sjöbevakningsstation. Kalajoki hamn betjänar sina kunder på ryska, engelska, svenska och finska. Kalajoki hamn www.portofkalajoki.fi/en Förtullning Förtullningen i Brahestads hamn tillhandahålls av tullen i Uleåborg. Förtullningsärendena i Kalajoki hamn sköts via Karleby. Förtullning kan även skötas via internet. www.tulli.fi/sv/ Järnvägstrafiken Till Brahestad går en elektrifierad bana som används av godstrafiken. Banan förenas med stambanan vid Tuomioja och har därmed förbindelse till hela landet i nord-sydlig riktning från Helsingfors till Rovaniemi. Den närmaste spårförbindelsen till Ryssland går via gränsövergångsstället i Vartius. Från Hanhikivi är det 52 km till den närmaste tågstationen i Oulais. Avståndet till persontågstationen i Vihanti från Brahestad är cirka 37 km. Till Vihanti avgår varje dag flera tåg från Brahestads centrum. Persontrafikens tidtabeller www.vr.fi/cs/vr/sv/kaukoliikenne_sv Tågtrafik mellan Finland och Ryssland www.vr.fi/cs/vr/sv/tagbiljetter_till_ryssland Inom godstrafiken tillhandahåller VR massgodstransporter och lagringstjänster för finländsk och internationell industri och handel. Godstrafik www.vrtranspoint.fi/en/vr-transpoint/


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above