Page 16

Hanhikivi opas 2015

16 Perustietoa Suomesta Yritysten sijoittuminen Suomeen Suomi on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa turvalliseksi, helpoksi ja korruptiovapaaksi toiminta- ympäristöksi: Perustaminen ja rekisteröityminen Suomeen perustettavan yrityksen tulee yritysmuodosta ja koosta riippumatta rekisteröityä Suomessa yritysrekisteriin. Tiedot menevät samalla myös verottajalle. Ilmoituksesta käy ilmi, tuleeko yritys palkkaamaan henkilökuntaa ja ilmoittautuuko se arvonlisäverovelvolliseksi (ALV). Yritys on arvonlisäverovelvollinen, jos se myy Suomessa tavaroita tai palveluita osana liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto on yli 8 500 euroa. Yrityksen perustaminen ja toimimiseen liittyvät prosessit Ota yhteyttä paikallisiin yrityspalvelukeskuksiin. Yhteystiedot talousalueittain sivuilla 56–57. Y-tunnus Rekisteröinnin yhteydessä yritys saa oman Y-tunnuksensa, jota sen tulee käyttää tunnistautumiseen kaikissa toiminnoissaan: mm. palkanmaksussa, verojen ja muiden maksujen maksussa ja laskuissa. Lisäksi 1.7.2014 alkaen yritykset ovat velvollisia antamaan ilmoituksen Verohallintoon urakkatiedoistaan ostamiensa rakentamispalveluiden osalta. Ulkomaisen yhtiön toiminta Suomessa ja työnantajavelvoitteet www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/ Ulkomainen_yritys_Suomessa Yritystoiminnan säätely Yritystoimintaa säädellään Suomessa riippuen mm. siitä, minkälaista toiminta on, onko yrityksessä henkilökuntaa, toimiiko se luvanvaraisella alalla ja kuinka sen toiminta vaikuttaa ympäristöön. Ennen yritystoiminnan aloittamista on tärkeä tarkistaa, tarvitaanko toimintaan erillinen lupa tai ilmoitus. Lisätietoja luvanvaraisista toimialoista www.perustamisopas.fi Yrityksen työntekijöihin liittyvät velvoitteet Työnantajan tulee huolehtia palkoista tehtävät ennakonpidätykset kunkin työntekijän verokortin osoittamalla tavalla. Palkkoihin liittyvät sosiaaliturvamaksut (2,4 % v. 2013) ja palkoista pidätetyt ennakonpidätykset tulee ilmoittaa ja maksaa verohallinnolle kuukausittain. Kaikilla rakennustyömailla Suomessa työskentelevillä henkilöillä on oltava näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Työnantajan tulee huolehtia jokaisen työntekijän veronumero veronumerorekisteriin. Myös lyhytaikaisesti Suomeen töihin tulevat ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät tarvitsevat henkilötunnuksen ja veronumeron. Henkilötunnus ja veronumero haetaan paikallisesta verotoimistosta. Verohallinnon yhteystiedot www.vero.fi/fi-fi/tietoa_verohallinnosta/yhteystiedot “As a telling measure of its macroeconomic stability, Finland enjoys the highest possible status with the global credit rating agencies Fitch Ratings, Moody’s and Standard & Poor’s. According to the latest report from Fitch, Finland’s AAA status “is underpinned by sound public finances, a solid external position, high income per capita, demonstrable political and social stability and an impeccable debt service record.” Invest in Finland 2013 Suomessa halutaan lisätä yritystoimintaa. Sen vuoksi yrityksen perustaminen Suomeen ja toimiminen maassa halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi. Yrityksien neuvontaorganisaatioita on useita, ja viranomaiset pyrkivät toimimaan joustavasti yritystoiminnan aloittamisen ja kehittämisen eri vaiheissa.


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above