Page 15

Hanhikivi opas 2015

Lähde: estudio.edupoli.fi/moty. Työelämätietoa maahanmuuttajille: www.tyoelamanverkko-opisto.fi/petmo. Suomalaisen työelämän kulttuuri ja tavat 15 poikkeuksena vuokratyöntekijät. Jos ulkomaalainen oleskelee Suomessa enintään kuusi kuukautta ja hänen työnantajansa on suomalainen yritys (tai työnantajalla on kiinteä toimipaikka Suomessa), palkasta maksetaan Suomeen 35 %:n suuruinen lähdevero. Lisätietoja www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/ Ulkomailta_Suomeen Hanhikivi 1 -ydinvoimalayksikön rakennustyömaalle työskentelemään tulevilla täytyy ennen työskentelyn aloittamista olla veronumero, joka on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin. Ennen veronumeron saantia ulkomaalaisen työntekijän täytyy hankkia suomalainen henkilötunnus, joka vaatii henkilökohtaisen käynnin joko maistraatissa tai verotoimistossa. Suomeen työskentelemään tulevaa auttavat ensisijaisesti paikallisen TE-toimiston asiantuntijat. Luotettavuus ja aikataulut • Aikatauluista pidetään tarkasti kiinni. • Jos myöhästyt sovitusta tapaamisesta, ilmoita. • Sananlasku sanoo: aika on rahaa. • Myöhästyminen voidaan kokea myös loukkaavana. Oma-aloitteisuus • Oma-aloitteisuus tarkoittaa sitä, että kun huomaat jotain mitä pitäisi tehdä, teet sen tai sanot esimiehelle, että sinun mielestäsi jokin työ pitäisi tehdä. • Saatuasi yhden työn valmiiksi, aloita uusi työ itse tai sano esimiehellesi, että työ on valmis. Suoruus • Suomessa puhutaan yleensä suoraan ja lyhyesti. • Jos sinulle annetaan liian vähän aikaa työhön, voit sanoa sen. • Suomessa pyydetään asioita suoraan. Sinulta voidaan pyytää hyvin suoraan: ”Ota tämä!” • Suomessa käytetään vähän sanoja ”ole hyvä”, ”kiitos” tai ”anteeksi”. Älä loukkaannu, jos muut eivät niitä käytä. Voit käyttää niitä itse, koska se on kohteliasta. • Myös oma mielipide sanotaan suoraan. Tasa-arvo • Suomessa tasa-arvo on tärkeää. Samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa. • Naisten ja miesten työssäkäynti on Suomessa lähes yhtä yleistä. • Suomen laki kieltää kaiken syrjinnän työpaikalla. • Kaikkia pitää kohdella työssä samalla tavalla. • Suomessa ihmisen asema ja valta eivät välttämättä näy pukeutumisessa. • Yleensä työntekijät ja esimiehet sinuttelevat toisiaan. • Jokainen saa sanoa oman mielipiteensä. • Työntekijät suunnittelevat usein itse, miten ja missä järjestyksessä tekevät työnsä. • Työpaikalla voi yleensä pukeutua rennosti. Palveluammateissa ja teollisuudessa käytetään yleensä työnantajan antamia työvaatteita. Tiimityö • Suomessa tehdään usein työtä ryhmässä tai tiimityönä, jolloin työntekijät ovat ryhmä, joka suunnittelee itse työnsä: mitä yhdellä viikolla tehdään, miten työt jaetaan ja mitä välineitä käytetään. Vaatimattomuus • Suomalaiset arvostavat vaatimattomuutta. • Suomalaiset eivät yleensä kehu itseään ja perhettään. • Kerro, mitä osaat ja osoita tämä työssä. Mitä Suomeen työhön tulevan tulee ottaa huomioon ennen muuttoaan ja Suomessa? www.te-palvelut.fi/ te/fi/pdf/esitteet/ suomeentyohon_esite.pdf


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above