Perustietoa Suomesta

Hanhikivi opas 2015

10 Perustietoa Suomesta Perust iet oa Suomesta Suomi ja suomalaiset Suomi on demokraattinen tasavalta, jossa lainsäädäntövalta kuuluu yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvilla vaaleilla valitulle eduskunnalle, toimeenpanovalta valtioneuvostolle ja tuomiovalta riippumattomille tuomioistuimille. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lain edessä niin sukupuolen kuin etnisen taustan ja uskonnonkin suhteen ovat suomalaisille tärkeitä asioita. Koulutus on Suomessa erittäin korkeatasoista ja maksutonta. Hyvän koulutustason ja kuntien järjestämän lastenhoidon ansiosta naisten asema työelämässä on vahva. Suurin osa työikäisistä naisista työskentelee kodin ulkopuolella. Vapaa-aika Kaikilla suomalaisilla on käytettävissään ilmaiset kirjastopalvelut. Valtion televisio- ja radioyhtiö saa rahoituksensa verovaroista ja useimmilla (85 %) kansalaisilla on myös tietoliikenneyhteydet kotonaan (Viestintävirasto 2013). Harrastusmahdollisuuksia on paljon, ja useimmilta paikkakunnilta löytyy monipuolisesti yleisiä liikuntapaikkoja kuntalaisten käyttöön. Kulttuuripalveluja on tarjolla sekä taide- laitoksissa että harrasteryhmissä. Suomessa on yhdistymisvapaus ja yhdistystoiminta onkin hyvin suosittua. Maassa toimii kymmeniä tuhansia urheiluseuroja, kuoroja, taideryhmiä, vapaaehtoisia koulutusorganisaatioita ja harrastuspiirejä. Suomessa on myös uskonnonvapaus, jonka mukaan jokaisella on vapaus joko kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Suomalaisista n. 76 % kuuluu Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuuluu n. 1 % väestöstä. Teollisuus Tärkeimpiä teollisuudenaloja Suomessa ovat metalli- ja konepajateollisuus (n. 23 % koko teollisuuden jalostusarvosta), puu- ja paperiteollisuus (n. 12 %) sekä elektroniikka- ja sähkölaiteteollisuus (n. 10 %). Palveluelinkeinojen osuus kasvaa nopeasti: niiden osuus on tällä hetkellä noin kolmannes bruttokansantuotteesta. (Tilastokeskus, teollisuustilastot 2011). Yli 65-vuotiaat 19 % 0–14-vuotiaat 16 % 15–64-vuotiaat 65 % Suomen väestön ikärakenne vuonna 2012 Tilastokeskus 2013 Korkea-aste 28 % Yli 15-vuotiaiden suomalaisten koulutustaso vuonna 2011 Tilastokeskus 2013 Perusaste 32 % Keskiaste 40 %


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above