Page 9

Hanhikivi opas 2015

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2012 9 Palvelukeskus Alueella työskentelevien henkilöiden tarpeisiin on majoitusalueen yhteyteen suunnitteilla palvelukeskus, johon on mahdollista sijoittaa viranomaisten esim. poliisin, tullin, veroviranomaisten ja Kelan toimintoja tai yhteispalvelupiste. Tiloissa voi toimia mahdollisesti myös muita palveluja, kuten lehtikioski, ruokakauppa, pankkipalveluja, kahvila, parturi ja hoitopalveluja. Lisäksi keskukseen voi sijoittua myös muuntyyppistä työmaa-aluetta palvelevaa toimintaa, kuten työmaapastori. Työpaikka-alue Rakentamista tulee palvelemaan monipuolinen joukko suunnittelutoimistoja, rakennus- ja asennusyrityksiä, konepajoja, huolto- ja kuljetusyrityksiä ja puhtaanapito- ja vartiointiyrityksiä. Näille yrityksille tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa tarpeelliset toimintonsa rakennusalueen yhteyteen kaavoitetulle työpaikka-alueelle. Työpaikka-alueen tontteja myydään tai vuokrataan rakennettaviksi. Työpaikka-alueen koko on n. 37,1 ha. Hanhikiventie ja kevyenliikenteenväylä Vierailukeskus Ydinvoimalaitosalueen pohjoispuolelle rakennetaan vierailukeskus, josta on hyvä näkyvyys koko rakennusalueelle. Liikenneyhteys keskukselle rakennetaan voimalaitosalueen ulkopuolelle pohjoiseen. Vierailukeskus tulee palvelemaan jo voimalan rakentamisvaiheen aikana alueelle tulevia yksittäisiä ja ryhminä saapuvia vierailijoita. Tiloissa voi olla esittely ja näyttelytilojen lisäksi kahvio- ja kokoustiloja. Vierailukeskus tarjoaa informaatiota Hanhikivenniemen alueesta, luonnosta, ydinvoimalan rakennushankkeesta ja sen kulloisestakin vaiheesta sekä yleisesti tietoa ydinvoimalatoiminnasta. Kävijämäärien odotetaan nousevan merkittäviksi voimalan rakentamisen käynnistyksen jälkeen. Myös tutustumiskäynnit historialliselle Hanhikivi rajakivelle on mahdollista järjestää vierailukeskuksen kautta. 3 4 5 Liikennejärjestelyt Ydinvoimalaitosta ja sen rakentamista palvelevaa maaliikennettä varten rakennetaan valtatieltä nro 8 uusi Hanhikiventie Hanhikivenniemelle. Hanhikiventien pituus valtatie 8:lta mitattuna on 4 km ja leveys 8 m. Samassa yhteydessä rakennetaan kevyen liikenteen väylä Parhalahdelta voimalaitosalueelle saakka. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana alueen liikennemäärän arvioidaan olevan 1 000–1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Niistä 150 on raskasta ajoneuvoa. Pyhäjoen kohdalla valta- tie 8 liikennemäärien arvioidaan olevan n. 2 300– 4 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, minkä vuoksi Hanhikiventien liittymän kohdalle rakennetaan liittymäkaista.


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above