Page 14

Hanhikivi opas 2015

Asia Vastuuviranomainen www-sivut Viisumi Edustusto www.formin.fi Oleskelulupa, Suomen Poliisi kansalaisen perheenjäsen www.poliisi.fi Oleskelulupa, Suomessa asuvan Maahanmuuttovirasto www.migri.fi ulkomaalaisen perheenjäsen EU-kansalaisen ja häneen Poliisi www.poliisi.fi rinnastettavan oleskelulupa Työntekijän Työvoimapoliittinen harkinta: oleskelulupa Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) www.te-palvelut.fi Muut edellytykset: Maahanmuuttovirasto www.migri.fi Elinkeinoharjoittajan Elinkeinon kannattavuuden edellytykset: oleskelulupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi Muut edellytykset: Maahanmuuttovirasto www.migri.fi Oleskelulupien Poliisi, www.poliisi.fi jatkaminen erityistapauksissa Maahanmuuttovirasto www.migri.fi Kansalaisuushakemus ja -ilmoitus Maahanmuuttovirasto www.migri.fi Muutoksenhaku Hallinto-oikeudet (turvapaikka-asiat: Helsingin hallinto-oikeus) www.oikeus.fi Korkein hallinto-oikeus Kotouttaminen Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset, kunnat www.ely-keskus.fi Perustietoa maahanmuuttajille Valtion ja kuntien yhteistyönä www.infopankki.fi 14 Perustietoa Suomesta Kotouttaminen kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka käytännön toimista alueella vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Työskentelyyn, työnhakuun tai esim. ammatin hankkimiseen Suomessa antavat apua ja lisätietoja paikalliset TE-toimistot, jotka palvelevat myös yrityksiä. Oleskelulupa Euroopan unionin jäsenmaiden sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Edellä mainittujen maiden kansalainen voi oleskella ja tehdä vapaasti työtä Suomessa enintään kolmen kuukauden ajan. Mikäli oleskelu kestää yli kolme kuukautta, hänen on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa paikallisen poliisin toimipisteessä. Muiden kuin yllämainittujen maiden kansalainen tarvitsee yleensä Suomen myöntämän oleskeluluvan työn perusteella voidakseen työskennellä Suomessa. Oleskelulupaa tulee hakea. Hakemus jätetään ulkomailla Suomen edustustoon (esim. suurlähetystöön) tai jo Suomessa oltaessa paikallispoliisille. Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan myöntää maahanmuuttovirasto. Tämän jälkeen poliisi myöntää uuden määräaikaisen oleskeluluvan (jatkolupa). Työntekijän oleskelulupaa haettaessa hakemuksen liitteenä tulee aina olla työnantajan täyttämä ja allekirjoittama liitelomake työntekijän oleskelulupahakemukseen (TM 0.54). Jos työ- ja elinkeinotoimisto antaa myönteisen osapäätöksen, maahanmuuttovirasto voi myöntää työntekijälle oleskeluluvan. ELY-keskuksen sivuilta löytyvät lupa- ja rekisteröintiasioita käsittelevien työ- ja elinkeinotoimistojen yhteystiedot. Hakuprosessi voi kestää jonkin aikaa. Muutto Suomeen Ulkomailta muuttavia työntekijöitä koskee Suomen laki. Säädöksien soveltaminen riippuu mm. siitä, kuinka kauan työntekijä työskentelee Suomessa. Mikäli työskentely Suomessa kestää yli kuusi kuukautta, työntekijän tulee maksaa veronsa Suomeen, www.migri.fi, www.infopankki.fi Maahantuloon ja oleskeluun liittyvissä asioissa palvelevat viranomaiset Perust iet oa


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above