Page 13

Hanhikivi opas 2015

Julkiset palvelut Valtiollisia palveluja ovat mm. oikeuslaitos, poliisi, puolustusvoimat, verohallinto sekä työ- ja elinkeinopalvelut. Suomen perustuslaissa on turvattu yksilön perusoikeudet, ja laki on kaikille sama. Riita- ja rikosasioissa tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Viranomaisten toiminta perustuu läpinäkyvyyteen. Asiakirjat ja toiminta ovat pääsääntöisesti julkisia. Kuntien palvelut Suomen kunnilla on laaja itsehallinto, ja kuntien päätöksentekijät on valittu yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvilla vaaleilla. Kunnat tai kuntien yhteenliittymät hoitavat pääasiallisesti asukkaiden sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut alueellaan ja järjestävät myös alueelle tuleville yrityksille tarvittavat palvelut. Terveydenhoitopalveluita tarjotaan laajalti myös yksityisen sektorin toimesta. Kunnat vastaavat alueensa kaavoittamisesta asunto- ja teollisuusrakentamiseen sekä valvovat rakentamista. Kuntien velvollisuus on myös tuottaa alueelleen vesi- ja jätevesihuolto. Kuntien maankäyttöä ohjaa maankäyttö ja rakennuslaki. Kiinteistön rakentajan tulee hakea kunnan rakennusvalvonnasta lupa rakentaa omalle tai vuokraamalleen tontille ja hyväksyttää rakennussuunnitelmansa rakennusvalvonnalla. Kunnan rakennusvalvonta huolehtii siitä, että kunnan alueella saa rakentaa vain hyväksytyille rakennuspaikoille ja rakennuslupapiirustusten mukaan. Kaikki rakentamiseen liittyvät kysymykset hoidetaan kunnan rakennusvalvonnassa. Ympäristönsuojelua valvoo kunnissa ympäristönsuojeluviranomainen. 13 Työntekijänä Suomessa Työntekijöiden ja työnantajien välisiä suhteita säädetään työlainsäädännöllä ja työehtosopimuksilla. Niissä määritellään mm. minimipalkkaus, työntekijän oikeudet lepoaikoihin ja vapaa-aikaan, palkanmaksutavat, työpaikan olosuhteet, työturvallisuus ja koulutukseen liittyviä asioita. Työ- ja elinkeinoministeriö, työlainsäädäntö www.tem.fi/tyo/tyolainsaadanto Työsuojeluhallinto www.tyosuojelu.fi Eläketurvakeskus www.etk.fi Ulkomaalaisen työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomeen tuleva ulkomaalainen tarvitsee voimassa olevan passin tai muun matkustusasiakirjan. Suomi kuuluu Schengen-alueeseen, mutta alueen rajojen sisäpuolella henkilökorttia voidaan silti vaatia. Ulkoasiainministeriö vastaa viisumipolitiikasta. Suomen ulkomaan edustustot myöntävät viisumeita ja vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia sekä oleskelulupahakemuksia. Sisäministeriö vastaa maahanmuuttohallinnosta, jonka alaisuudessa päävastuullisina tahoina maahantulon osalta toimivat maahanmuuttovirasto ja poliisi. Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvat. Poliisi myöntää jatko-oleskeluluvat sekä ottaa vastaan EU-kansalaisten rekisteröinnin. Julkisten palvelujen palvelupisteiden yhteystiedot ja osoitteet www.suomi.fi/suomifi/ suomi/palvelukartta


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above