Page 17

Hanhikivi opas 2015

17 Kaikilla rakennustyömailla otetaan käyttöön 1.7.2014 alkaen työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus. Jokainen työmaalla toimiva yritys on 1.7.2014 alkaen velvollinen ilmoittamaan päätoteuttajalle työmaalla työskentelevien työntekijöidensä tiedot, jotta päätoteuttaja voi tehdä työntekijäilmoituksen työmaan osalta Verohallintoon. Vakuutukset Työntekijöille tulee ottaa myös pakolliset tapaturma ja eläkevakuutukset, jotka yritys ostaa yhteistyökumppaniksi valitsemaltaan vakuutusyhtiöltä. Suomessa toimii sekä kotimaisia että kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä. Työnantajat voivat myös ostaa vapaaehtoisia lisävakuutuksia työntekijöilleen. Eläketurvakeskus www.etk.fi Työterveyshuolto ja työsuojelu Työnantajan velvoitteena on järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto ja työsuojelu. Työsuojelussa keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Työterveyshuollon työnantaja voi ostaa joko paikalliselta julkiselta terveydenhuollolta tai yksityisiltä palveluyrityksiltä. Työterveyshuolto voi olla vain terveystarkastuksen sisältävä ja työkykyä edistäviä peruspalveluja tarjoava tai hyvinkin kattava ja monipuolinen, myös sairaanhoitoa tarjoava etu työntekijöille. Työterveyslaitos www.ttl.fi Työsuojeluasiat www.tyosuojelu.fi Yrityksen verotus, kirjanpito ja yritystoimintaa tukevat palvelut Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, ja niiden on tilikausittain jätettävä veroilmoitus verottajalle. Osakeyhtiöt ilmoittavat tilinpäätöstietonsa myös Kaupparekisteriin. Työntekijöistä ja heille maksetuista palkoista on vuosittain tehtävä vuosi-ilmoitus verottajalle ja työeläkevakuutukset hoitaneelle vakuutusyhtiölle. Yritysten kaupparekisteritiedot ovat julkisia, ja niihin sisältyy myös yrityksen vuosittain antamat tilinpäätöstiedot. Yritysten kaupparekisteritietoja voi ostaa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Henkilötunnuksen antamista lukuun ottamatta kaikki verohallinnon palvelut toimivat sähköisinä palveluina. Esimerkiksi ohjeiden haku, työntekijöiden verokorttien haku ja muutokset sekä veroilmoitukset voidaan tehdä sähköisesti. Verohallinnon paikallistoimistoissa saa lisäksi henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa. Verohallinnon valtakunnallinen puhelinneuvontapalvelu +358 20 697 050 Suomen sosiaaliturva ja verotus www.intofinland.fi Suomessa on tyypillistä, että yritykset ostavat kirjanpito-, palkanmaksu- ja veroasioidensa hoidon ulkopuolisilta tilitoimistoilta, jotka yleensä ovat auditoituja ja kuuluvat alansa valtakunnalliseen liittoon. Tilintarkastus- ja juristipalveluja myy Suomessa iso joukko alan yrityksiä, joista osa on kansainvälisiä suuryhtiöitä ja osa pieniä, paikallisia palveluyrityksiä. Taloushallinto www.taloushallintoliitto.fi Juristipalvelut www.asianajajaliitto.fi Tilintarkastusyhteisöt www.khtyhdistys.fi, www.htm.fi TE-toimisto tuntee alueensa työntekijät ja työmarkkinat ja auttaa yrityksiä löytämään työhön juuri oikean osaajan. Rekrytointipalvelut www.te-palvelut.fi www.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalveluiden puhelinpalvelu +358 295 056 502 (arkisin 8–16.15) Alueelle sijoittuva yritys voi hankkia yritystoimintaansa tukevia palveluja myös alueen muista yrityksistä ja lisäksi vuokrata työvoimaa henkilöstöpalveluyrityksiltä.


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above