Page 41

Hanhikivi opas 2015

41 Koulutus Oulussa on n. 50 000 oppilasta tai opiskelijaa esikoululaisista aikuisopiskelijoihin. Oulussa voi opiskella myös englannin kielellä leikkikouluikäisestä tohtoriksi saakka. Infopaketti koulutuksesta ja opiskelusta www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/etusivu Varhaiskasvatusta tarjoaa n. 100 kunnallista ja 50 yksityistä päiväkotia. Päiväkodeissa on englannin ja ruotsinkieliset yksiköt sekä saamen-, ruotsin- ja saksankieliset ryhmät. Esikouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille on tarjolla valmistavaa opetusta ja kolme monikulttuurista opetusryhmää. Oulussa on kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia peruskoulun kolmannelta luokalta lukioon saakka. Peruskouluja on 52. Lukioita Oulussa on 13, joiden lisäksi on steinerkoulu ja ruotsinkielinen lukio. Oulun Lyseon lukiossa voi suorittaa kansainvälisen yliopilastutkinnon eli International Baccalaureate -ohjelman. Suomessa IB Diploma antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Lukio-opintoja voi opiskella myös verkko-opintoina eLukiossa. Oulu International Sch ool Oulu International School (OIS) on yksi International Baccalaureate -järjestön kouluista, joita on n. 150 eri maassa, yhteensä 3670. Oulun kansainvälinen koulu on Oulun kaupungin omistama oppilaitos, joka tarjoaa peruskoulutasoista koulutusta (luokat 1–9) Oulun alueen kansainväliselle yhteisölle. Koulun opetusohjelmina ovat International Baccalaureate -järjestön Primary Years Programme (alaluokat 1–4) ja Middle Years Programme (yläluokat 5–9). Koulun opetuskieli on englanti. Koulu on avoin kaikille. Kielitasoa testaavat valintakokeet järjestetään vuosittain helmikuussa. Tällä hetkellä koulussa on n. 300 oppilasta eri puolilta maailmaa ja opettajia on lähes kolmekymmentä. Oulu International School www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/ kansainvalinen-koulu Ammatillista peruskoulutusta järjestetään kuudessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Laajin tarjonta on Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO), jonka 12 koulutusyksikössä opiskelee 11 300 nuorta. (Oulun kaupunki 2013). Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) tarjoaa käytännönläheistä korkeakouluopetusta. Koulutuksen painoalat ovat internet ja ICT, energia ja ympäristö, terveys ja hyvinvointi sekä luovat alat. Opiskelijoita on yhteensä n. 9 000. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Oulun ammattikorkeakoulu Oy www.oamk.fi Oulun yliopisto Oulun yliopisto on monitieteinen ja kansainvälinen. Oulun yliopisto profiloituu neljälle painoalalle, jotka ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Sen koulutus- ja tutkimusyhteisöön kuuluu n. 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää. Tiedekuntia on yhdeksän, koulutusohjelmia 50. Oulun yliopisto on aktiivinen yhteistyökumppani. Yliopiston kautta on mahdollista löytää osaavia työntekijöitä, asiantuntijoita, apua tutkimusongelmien ratkaisemiseen, tiloja, tutkimuslaitteita ja täydennyskoulutusta. Ydinenergiatekniikan täydennyskoulutus on aloitettu yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja alan muiden toimijoiden kanssa. Oulun yliopisto www.oulu.fi/yliopisto


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above