Page 29

Hanhikivi opas 2015

29 Saavutettavuus Tieverkko Tieverkosto on hyvässä kunnossa. Alueen läpi kulkee valtatie 8 rannikkoa pitkin Limingasta Turkuun. Kaikista talousalueiden keskuksista on hyvät poikittaisliikenneyhteydet sisämaahan päin mm. valtatie E75:lle, joka kulkee etelä-pohjoissuuntaisesti koko Suomen halki Helsingistä Ouluun ja edelleen Rovaniemelle. Satamat Raahe–Kalajoki-talousalueella on kaksi satamaa. Raahen ja Kalajoen satamat toimivat ympärivuotisesti. Raahen satama toimii Raahen terästehtaan läheisyydessä ja sijaitsee satamista lähimpänä Hanhikiveä. Etäisyys maanteitse Hanhikivelle on n. 25 km. Satama on kokonaistavaraliikennemäärien perusteella yksi Suomen vilkkaimmista. Sataman kautta kuljetetaan mm. raaka-aineita ja irtolasteja, terästä, sahatavaraa, kontteja ja öljynporaus- ja tuulivoimateollisuuden raskaita projektikuljetuksia. Raahesta on hyvät merikuljetusyhteydet Keski Eurooppaan, Englantiin ja Välimerelle. Satamalla on viikoittainen konttifeederyhteys Hampuriin ja Bremerhaveniin. Maakuljetusyhteydet satamaan ovat hyvät, sillä satama sijaitsee valtatie 8:n läheisyydessä ja raideliikenneyhteyksien päässä. Suuresta laivojen käyntimäärästä johtuen talvimerenkulun avustustoiminta on sujuvaa. Satama tarjoaa yrityksille mm. kontitus- ja varastointipalveluita. Raahen satama www.portofraahe.fi Kalajoen satamasta on esteettömät maantieyhteydet valtatie 8:lle ja sitä kautta koko Pohjois-Suomen alueelle. Satama sijaitsee lähellä valtateiden 8 ja 27 risteystä. Satamassa käsitellään raskasnosto- ja projektilasteja (esim. tuulivoimalat) sekä erilaista kappale- ja irtolastitavaraa. Matka Kalajoelta Pyhäjoelle on meriteitse 40 km ja maateitse 50 km. Lähellä sijaitsevalta Ylivieskan rautatieasemalta tavaraliikenne Kalajoen satamaan hoidetaan säännöllisellä rekkayhteydellä. Satamassa sijaitsee Suomen ympäristökeskuksen Perämeren öljyntorjuntakeskus ja sataman läheisyydessä Kalajoki Raahen merivartioasema. Kalajoen satama palvelee asiakkaitaan venäjän, englannin, ruotsin ja suomen kielillä. Kalajoen satama www.portofkalajoki.fi Tullaus Raahen sataman tullaukset hoidetaan Oulun tullin palveluna. Kalajoen sataman tullausasiat hoidetaan Kokkolan kautta. Tullaukset myös nettipalveluna www.tulli.fi Rautatieliikenne Raaheen johtaa sähköistetty rata, joka palvelee tavaraliikennettä. Rata liittyy Tuomiojan kohdalla päärataan, joka yhdistää koko maan etelä-pohjoissuuntaisesti Helsingistä Rovaniemelle. Suorin ratayhteys Venäjälle kulkee Vartiuksen rajanylityspaikan kautta. Hanhikiveltä etäisyys lähimmälle juna-asemalle Oulaisiin on n. 52 km. Vihannin henkilöjuna-asemalle on Raahesta matkaa n. 37 km. Sinne on yhteys Raahen keskustasta useita kertoja päivässä. Henkilöliikenteen aikataulut www.vr.fi/fi/index/aikataulut.html Junaliikenne Suomen ja Venäjän välillä www.vr.fi/fi/index/junaliput/venajanjunaliput.html Tavaraliikenteen puolella VR tuottaa kotimaiselle ja kansainväliselle teollisuudelle ja kaupalle massatavarakuljetuksia sekä varastointipalveluja. Tavaraliikenne www.vrtranspoint.fi


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above