Page 26

Hanhikivi opas 2015

26 Toimintaympäristö Koulutus Alueen väestön koulutustaso on hyvä: yli 15-vuotiaista n. 42 %:lla on keskiasteen tutkinto ja n. 27 %:lla korkea-asteen tutkinto. Vähintään yhden vieraan kielen osaaminen on yleistä. Yleisimmin puhuttu vieras kieli on englanti. Korkea-aste 28 % Perusaste 30 % Keskiaste 42 % Alueen väestön koulutustaso vuonna 2011 Tilastokeskus 2013, StatFin Jokamiehenoikeudet Luonnossa liikkuminen on suomalaisten perinteinen ja suosittu virkistäytymismuoto kaikkina vuodenaikoina. Jokamiehenoikeuksien perusteella metsissä voi poimia marjoja ja sieniä ja liikkua kävellen, pyöräillen tai talvella hiihtäen luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla. Asumusten pihoille ei saa mennä luvatta. Kalastus on luvanvaraista lukuun ottamatta onkimista ja pilkkimistä. Myös metsästys on luvan- varaista. Jokamiehenoikeudet eivät anna lupaa roskittaa maastoa, vahingoittaa puustoa tai kasvillisuutta, ajaa moottoriajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa tai rakentaa edes väliaikaisia rakennelmia. Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Esitteet/ Jokamiehenoikeudet_esite(4450) Lisätietoa kalastusluvista www.kalastusluvat.net


Hanhikivi opas 2015
To see the actual publication please follow the link above