Page 54

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

54 Karleby-Jakobstads ekonomiska region Utbildning I Karleby–Jakobstadsregionen finns det sammanlagt 104 daghem och förskolor. Antalet grundskolor är 99, av vilka en del är svenskspråkiga. Den internationella fostran inleds redan i grundskolan. I regionen finns det båda finsk- och svenskspråkiga gymnasier, sammanlagt 14 stycken. I de skolspecifika läroplanerna betonas olika läroämnen och även företagande och internationalitet. Vuxengymnasiet ansvarar för kombinerade studier och yrkesgymnasiestudier samt distansgymnasiets verksamhet. Yrkesinriktad grundläggande undervisning ordnas av Yrkeskolan Optima, Yrkesakademin i Österbotten samt Mellersta Österbottens utbildningssamkommun, vars utbildningsutbud är starkt fokuserat på regionens huvudnäringar. Högskoleundervisning erbjuds av två utbildningsorganisationer i hela regionen. Yrkeshögskolan Centria, som är verksam i Karleby, Jakobstad och Ylivieska, är en branschövergripande högskola med utbildningsspråken finska, svenska och engelska. Centria utbildar både för yrkeshögskoleexamen och högre högskoleexamen, bl.a. inom teknik och affärsekonomi samt social- och hälsosektorerna. Vid Karleby universitetscenter Chydenius ges utbildning för både högre högskoleexamen och doktorsexamen, bedrivs vetenskaplig forskning och ordnas månsidig universitetsutbildning för vuxna inom bl.a. tillämpad kemi, informationsteknik, handel och hälsovård. Utbildningsorganisationerna deltar aktivt i många internationella samarbetsnätverk och projekt. Inte bara företagen, utan även utbildningssektorn samarbetar aktivt för att utveckla regionen. Exempelvis kan man längs en och samma gata i Karleby avlägga studier i processindustri och kemisk industri från institutnivå till yrkeshögskoleexamen och ända till doktorsexamen. Forsknings- och produktutvecklingslaboratorierna vid de olika skolinrättningarna stöder både varandra och utvecklingen av regionens företagsliv med hjälp av vetenskap och teknologiutveckling. Fritid Karleby är en trivsam kuststad. Neristan, den gamla trähusstadsdelen, erbjuder både kulturevenemang och personliga caféer, restauranger och butiker. Jakobstad är en gammal kuststad med många historiska parker och trädgårdar. I staden finns det också ett stort antal små caféer, butiker och kulturevenemang. Det finns många intressanta platser att besöka i regionen. 7 Broars Skärgård vann år 2013 det finländska turismpriset Suomalainen matkailupalkinto i klassen mest intressanta inhemska turistmål. Även fyrön Tankar i Karleby yttre skärgård är värt ett besök. M/S Jenny tar passagerare både till Tankar och mellan Karleby och Jakobstad. I det naturnära turismutbudet i regionen ingår många olika vandringsleder och paddlingsrutter samt fiskemöjligheter. Sådana finns bl.a. vid organiserade utflyktsplatser i de rena älvlandskapen vid Lestijoki och Perho å. Salamajärvi nationalpark i Perho är ett vildmarksområde där det finns skogsrenar. Kulturtjänster Kulturutbudet är mångsidigt i hela regionen. Karleby stadsteater, Mellersta Österbottens kammarorkester, delvis amatörbaserade orkestrar samt flera amatör- och sommarteatrar är verksamma i regionen. Om man är intresserad av bildkonst finns det många gallerier, museer och utställningar. Varje år ordnas ett stort antal olika musikevenemang, såsom Kaustby folkmusikfestival, Veneziaden i Karleby, Jakobs Dagar i Jakobstad, kyrkomusikfesten i Lochteå, Karleby Operavinter och Vinterharmonika samt Mustakari in Memories. Den tvåspråkiga befolkningen ger sitt eget bidrag


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above