Page 53

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

53 Antal verksamhetsställen per bransch för företagen i Karleby–Jakobstads ekonomiska region år 2011 Jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring Industri och gruvdrift Infrastrukturtjänster Byggande Offentliga och privata servicesektorn 2 775 780 77 882 4 321 Statistikcentralen 2013, register över verksamhetsställen Antal verksamhetsställen, personal och omsättning för företagen i Karleby–Jakobstads ekonomiska region år 2011 Företagens verksamhetsställen Personal Företagens omsättning totalt (1 000 €) 8 826 31 167 6 897 268 Statistikcentralen 2013, register över verksamhetsställen regionen är det Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia som ansvarar för näringstjänsterna. Företagarna kan via utvecklingsbolagen och näringsaktörerna söka information om verksamhetslokaler, industritomter, kontaktuppgifter till ämbetsverk och företag samt delta i internationella företagsnätverk och projekt som utvecklar företagsverksamheten. I regionen finns det också ett stort antal tillgängliga verksamhetslokaler och planlagda industritomter. KOSEK och Concordia hjälper alla företag som vill etablera sig i den ekonomiska regionen. Genom samarbete inom hela den ekonomiska regionen främjas företagens möjligheter att växa, expandera till nya marknadsområden samt delta i stora projekt som exempelvis Hanhikivi. Det goda samarbetet mellan industriområdet i Karleby (KIP), städerna, KOSEK och Concordia medför varje år betydande investeringar i produktionskapacitet i regionen. Exempelvis gjordes investeringar för cirka 200 miljoner € år 2012. De lokala företagsservicecentrumen ger mer information. Deras kontaktuppgifter finns på sidan 57. Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK www.kosek.fi Kaustisen seutukunta Kase www.kase.fi Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia www.concordia.jakobstad.fi Boende I Karleby–Jakobstad ekonomiska region finns det nästan 5 400 kommunägda hyresbostäder. Uthyrningen av bostäderna sköts via kommunerna. I regionen finns det cirka 500 bäddplatser på hotell och motell. Både Karleby och Jakobstad har högklassiga hotell. Det finns över 100 restauranger och caféer i regionen. Karleby www.kokkola.fi Jakobstad www.jakobstad.fi


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above