Page 52

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

52 Karleby-Jakobstads ekonomiska region Järnvägstrafiken Järnvägsstationen i Karleby ligger inne i staden, nära riksväg 8. Inom persontrafiken går dagligen cirka 15 tågturer både norrut och söderut. Resan från Helsingfors till Karleby med Pendolino tar knappt fyra timmar. Busstationen ligger alldeles intill järnvägsstationen. Persontrafikens tidtabeller www.vr.fi/cs/vr/sv/kaukoliikenne_sv Tågtrafik mellan Finland och Ryssland www.vr.fi/cs/vr/sv/tagbiljetter_till_ryssland Inom godstrafiken tillhandahåller VR massgodstransporter och lagringstjänster för finländsk och internationell industri och handel. Godstrafik www.vrtranspoint.fi/en/vr-transpoint/​ Flyg platser Karleby-Jakobstads internationella flygplats ligger 19 km från Karleby. Flygplatsen har i genomsnitt fyra dagliga avgångar till Helsingfors och dagliga flyg till Stockholm. Varje vecka går också direktflyg till Luleå samt charterflyg till sydliga semestermål. Flygplatsen har också frakttrafik. Restiden från flygplatsen till Hanhikivi är cirka 100 minuter. Karleby-Jakobstads flygplats www.finavia.fi/sv/karleby-jakobstad/ Bilfrakt och andra logistiktjänster I regionen finns det sammanlagt cirka 300 logistikföretag, transportfirmor och kurirföretag. De flesta av aktörerna inom logistikbranschen är verksamma i Norden och Europa och tillhör de största inom branschen i Finland. Information om busstidtabeller och förbindelser finns på Matkahuoltos sidor. De lokala utvecklingsbolagen, KOSEK och Concordia ger mer information om logistikföretag som är verksamma i området. Matkahuolto, persontrafikens tidtabeller www.matkahuolto.fi/sv/resa/tidtabeller/ Matkahuolto, godstrafik www.matkahuolto.fi/sv/pakettjanster_for_foretag/ Karlebynejdens Utveckling Ab www.kosek.fi Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia www.concordia.jakobstad.fi Företagsregister www.lisaakauppaa.fi/en, www.partnerbook.fi Näringsstruktur Karleby–Jakobstad ekonomiska region präglas av en mycket mångsidigt fördelad industri. I regionen finns bl.a. norra Europas största industrikoncentration inom oorganisk kemi, ett gruvindustrikluster samt världens största biobränslekraftverk. Storföretagen i regionen är verksamma inom bl.a. den kemiska industrin och pappersförädlingsindustrin samt metall- och maskinverkstadsindustrin. I regionen finns Finlands största båtindustri- och pälsnäringskoncentration, rikligt med mekanisk träförädling, flera husfabriker, en stark livsmedelsindustri, ett stort antal aktörer inom logistikbranschen samt företag inom programvarubranschen. Exportens andel av all handel är betydande. Servicens andel betonas i Karleby, som är ett centrum för handel, utbildning och offentliga sektorn omgivet av landsbygd. Det finns sammanlagt cirka 850 industriföretag i regionen. Cirka 500 företag tillhandahåller service som stöder företagens affärsverksamhet. Av dessa erbjuder cirka 100 företag ingenjörs- och arkitekttjänster. Av industribranscherna representerar flest företag metall- och maskinverkstadsindustrin. Mätt i omsättning är den största industribranschen den kemiska industrin. Tjänster som stöder näringarnas utveckling och företagsverksamheten Karlebyregionens utveckling Ab KOSEK ansvarar för näringstjänster som stöder företagens verksamhet i Karlebyregionen. KOSEK samarbetar med andra näringsaktörer i kommunerna i Norra Österbotten. I Jakobstads


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above