Page 46

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

46 Ylivieska ekonomiska region Näringsstruktur Den ekonomiska regionen är ett betydande centrum för handel och service i sitt område. Regionen betjänar ett marknadsområde med cirka 80 000 invånare. Av de arbetande invånarna i Ylivieska stad arbetar cirka 75 procent inom handels- och servicesektorerna. Butikerna i Ylivieska har en sammanlagt yta på cirka 160 000 m2. Förutom flera varuhus finns det också många specialbutiker, bl.a. bilfirmor. I regionen finns det också mångsidig maskinverkstadsindustri och produktionsanläggningar med verksamhet som anknyter Boende År 2013 fanns det 1 418 kommunägda hyresbostäder i Ylivieska ekonomiska region. Största delen av dessa var radhusbostäder. Bostäder uthyrs via kommunernas webbsidor. Det finns cirka 200 bäddplatser i hotellinkvartering i regionen. Även annan inkvartering erbjuds i riklig omfattning. Ylivieska www.ylivieskanvuokraasunnot.fi Oulais www.oulainen.fi/rental_homes Alavieska www.alavieska.fi/vuokra-asunnot Sievi www.sievi.fi Antal företagskontor i Ylivieskaregionen, deras omsättning och personalens antal år 2011 Företagens verksamhetsställen Företagens omsättning totalt (1 000 €) Personal Statistikcentralen, registret över företag och verksamhetsställen 2013. TOL 2008 Jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring Industri och gruvdrift Infrastrukturtjänster Byggande Offentliga och privata servicesektorn 2 065 1 270 721 7 637 652 152 16 211 1 034 Antal företag per bransch i Ylivieska ekonomiska region år 2011 Statistikcentralen 2013 till stålkonstruktioner. Antalet företagskontor är cirka 2 000. Av dessa är cirka 170 industriföretag och cirka 210 företag inom byggbranschen. Det finns cirka 30 ingenjörs- och arkitektföretag som erbjuder företagsservice. Antalet ekonomiförvaltnings, konsult- och programvaruföretag är cirka 100. Tjänster som stöder näringarnas utveckling och företagsverksamheten Ylivieskaregionens förening fungerar som regionutvecklingsorganisation för kommunerna i Ylivieska ekonomiska region. Ylivieskaregionens förening och kommunernas företagsserviceorganisationer ger mer information om tjänster, verksamhetslokaler och företag i regionen. I Ylivieska ekonomiska region finns det cirka 30 000 m2 industrilokaler som hyrs ut eller är till salu. Exempelvis i Oulais finns det 12 objekt med industrilokaler nära riksväg 86 och järnvägen, omfattande totalt 19 000 m2. Ylivieskaregionens förening www.ysk.fi Företagsservicecentralen i Oulais www.oulainen.fi/economy_and_business Ylivieskan teknologiakylä YTEK www.ytek.info Alavieskan Yrityspalvelut www.alavieska.fi Sievin Teollisuuspuisto Oy www.sievi.fi


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above