Page 38

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

38 Uleåborgs ekonomiska region långtradartåg som ska söderut från Uleåborg kan köra direkt genom godsbangården i Uleåborg och vidare till sin destination. Den lokala busstrafiken är livlig i regionen. Även fjärrtrafiken fungerar bra: på vardagar avgår exempelvis 10 snabbturer till Helsingfors, 14 turer till Brahestad och 7 turer till Karleby. Information om busstidtabeller och förbindelser finns på Matkahuoltos sidor. Det lokala företagsservicecentret, BusinessOulu, ger mer information om logistikföretag som är verksamma i området. Matkahuolto, persontrafikens tidtabeller www.matkahuolto.fi/sv/resa/tidtabeller/ Matkahuolto, godstrafik www.matkahuolto.fi/sv/pakettjanster_for_foretag/ BusinessOulu www.businessoulu.com/en/company-database Företagsregister www.lisaakauppaa.fi/en, www.partnerbook.fi Näringsstruktur Uleåborgs ekonomiska region har en mångsidig industri och servicestruktur. År 2011 fanns det sammanlagt 11 747 arbetsplatser i företag inom olika branscher. Det totala antalet arbetsplatser, inklusive den offentliga sektorn, var 97 500. (Uleåborgs stad 2013, förhandsuppskattning) Regionens näringsstruktur är servicedominerad: bland annat hade handeln en omsättning på över 3 miljarder € år 2012 och personalen inom branschen uppgick till 8 900 personer. I regionen finns det 1 250 företag som erbjuder företagsservice inklusive bl.a. programvaru- och dataserviceföretag, ingenjörs- och arkitektbyråer samt juridiska tjänster och bokföringstjänster. Det finns sammanlagt 815 transport- och logistikföretag i regionen. Starka industrigrenar är pappers- och cellulosaproduktion, livsmedelsindustri, metallförädling i olika former, kemiska produkter och förädling av råvirke. En betydande del av industriproduktionen i Uleåborgs ekonomiska region exporteras. Industrins totala omsättning år 2012 uppgick till 4,9 miljarder €. År 2012 arbetade 10 900 personer inom industrin. I Uleåborgs ekonomiska region finns det också ett starkt kunnande inom planerings- och ingenjörsbranschen. Det finns cirka 1 400 byggföretag i Uleåborgs ekonomiska region. Av dessa är cirka 750 verksamma inom specialiserad byggverksamhet (t.ex. VVS- och elarbeten). Schaktnings- och vattenbyggnadsföretagen är 50 till antalet och 600 företag sysslar med husbyggande. Alla av Finlands största byggnadsföretag har verksamhet i regionen. Dessutom finns det en betydande mängd små lokala företag vars verksamhet har anknytning till byggande. (Statistikcentralen 2012). I Uleåborg är cirka Inom godstrafiken tillhandahåller VR massgodstransporter och lagringstjänster för finländsk och internationell industri och handel. Godstrafik www.vrtranspoint.fi/en/vr-transpoint/ Flyg platser Uleåborgs internationella flygplats är den näst livligaste i Finland. Flygplatsen utvidgades och förnyades helt år 2011 och betjänar idag över en miljon passagerare per år. Ett flertal flygbolag trafikerar flygplatsen. Uleåborg har för närvarande direkta flygförbindelser till Helsingfors, Stockholm, Alicante och Teneriffa. Från Uleåborg lyfter och landar varje vardag i genomsnitt 10–20 flyg, största delen till eller från Helsingfors. Flygresan till Helsingfors tar cirka 55 minuter. Därifrån finns det ytterst goda förbindelser till olika platser i världen. I synnerhet rutterna till Europa och Asien är livliga. Uleåborgs flygplats www.finavia.fi/en/oulu/ Bilfrakt och andra logistiktjänster I närheten av Oritkari hamn i Uleåborg ligger Oritkari logistikcentrum. På det 20 hektar stora området finns bl.a. lastningsområden för långtradartåg inklusive spår, utrustning, lastnings- och lagringsfält. Spåren som leder till terminalområdet har delvis elektrifierats så att


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above