Page 32

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

32 Brahestad-Kalajoki ekonomiska region Pyhäjoki www.pyhajoki.fi/asuminen Brahestad www.raahe.fi/asumispalvelut/vuokra-asunnot Siikajoki www.siikajoki.fi/vuokra-asunnot Kalajoki www.kalajoki.fi/asukas Merijärvi www.merijarvi.fi/fi/asuminen_ja_rakentaminen Hotellkapacitet och högklassiga fritidsbostäder finns på olika håll i regionen. Vid turistcentret i Kalajoki finns det cirka 11 500 bäddplatser på hotell och i fritidsbostäder. Fritidsbostäderna vid turistcentret används även för boende året runt. I Brahestadsregionen finns det cirka 600 bäddplatser. Informationen om alla dessa har centraliserats till regionens företags- och turismtjänster. Pyhäjoki www.pyhajoki.fi/matkailu/majoituspaikat Brahestad www.raahe.fi/matkailu/majoitus Turismtjänster i Kalajoki www.visitkalajoki.fi Utbildning Det finns 28 daghem i den ekonomiska regionen. Antalet grundskolor är 38, gymnasierna och yrkesläroverken är 12 och två läroanstalter tillhandahåller utbildning på högskolenivå. I Pyhäjoki betonas ett företagarperspektiv i gymnasieutbildningen. I Kalajoki ges undervisning även på engelska. Brahestads utbildningssamkommun erbjuder grundläggande utbildning och tilläggsutbildning på andra stadiet samt relaterad arbets-, service- och utvecklingsverksamhet. Vid Brahestads yrkesinstitut kan man välja mellan åtta olika linjer, vid Lybeckers hantverks- och konstindustriella institut mellan fyra linjer och vid landsbygdsinstitutet i Ruukki mellan två olika utbildningsprogram. Vid Raahen Porvari- ja Kauppakoulu kan man avlägga grundexamina inom handel. Den tekniska enheten vid Uleåborgs yrkeshögskola Ab erbjuder yrkeshögskoleundervisning vid campus i Brahestad. Centrum för yrkesinriktad vuxenutbildning i Brahestad erbjuder yrkesinriktad vuxenutbildning samt annan utbildning och experttjänster som stöder vuxenutbildningen. Kunderna är privatpersoner, företag och offentliga sektorn. Yrkesinstitutet i Kalajoki har sex enheter: turismenheten, beklädnadsenheten, träenheten, metallenheten och byggnadsenheten samt vuxenutbildnings- och arbetslivstjänster. Kristliga institutet i Kalajoki erbjuder yrkesinriktad undervisning, undervisning som förbereder för yrkesinriktad utbildning och allmänbildande undervisning samt tiotals kortkurser inom olika områden. I regionen erbjuds frivilliga utbildnings- och bildningstjänster av bl.a. Norra Österbottens sommaruniversitet, Raahe-opisto, medborgarinstitutet i Kalajoki och Jokihelmen opisto i Merijärvi. Brahestads yrkesinstitut www.raahenao.fi Lybeckers hantverks- och konstindustriella institut www.lybecker.net/?id=english Landsbygdsinstitutet i Ruukki www.rmo.fi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu www.rpkk.fi Centrum för yrkesinriktad vuxenutbildning i Brahestad www.raahenaiku.fi/english/ Raahe-opisto www.raahe.fi/raaheopisto Yrkesinstitutet i Kalajoki www.jedu.fi/web/kalajoki/kalajoen-ammattiopisto Medborgarinstitutet i Kalajoki www.kalajoki.fi/kansalaisopisto Kristliga institutet i Kalajoki www.kkro.fi Jokihelmen opisto www.jokihelmenopisto.fi Uleåborgs yrkeshögskola Ab www.oamk.fi/english


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above