Page 31

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

31 Antal verksamhetsställen per bransch för företagen i Brahestad–Kalajoki ekonomiska region år 2011 Tjänster som stöder näringarnas utveckling och företagsverksamheten Brahestadsregionens företagstjänster (RSYP) och företagsservicecentret i Kalajoki tillhandahåller tjänster som stöder företagsverksamheten i Brahestad–Kalajoki ekonomiska region. Via RSYP:s och Kalajokis experter får företagen kontakt med alla nödvändiga myndighetstjänster, såsom arbets- och näringsbyråerna (i frågor som gäller exempelvis anställning av arbetstagare och företagsutveckling), skattemyndigheten och tillståndsmyndigheterna. Via företagsservicecentren får företag som kommer till orten också nödvändiga privata företagskontakter vad gäller t.ex. hyrning av lokaler, bank- och försäkringstjänster, juridiska tjänster, bokförings- och revisionstjänster, trafikförbindelser och andra tjänster. I Brahestad–Kalajoki ekonomiska region finns det mångsidiga industri- och verksamhetslokaler som företag kan hyra eller köpa. Det är också möjligt att bygga lokaler på tomter som har planlagts för industri. I Pyhäjoki finns det ett 72 ha stort område med industritomter som kan hyras eller köpas i industriområdet Ollinmäki, som ligger cirka 7 km från Hanhikivi. I Brahestad, Kalajoki, Siikajoki och Merijärvi finns det dessutom många industrifastigheter att köpa eller hyra. Verksamhetslokaler Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki www.rsyp.fi/toimitilaporssi Pyhäjoki www.pyhajoki.fi/elinkeinot_ja_yrittaminen Kalajoki www.kalajoki.fi/toimitilat Merijärvi www.merijarvi.fi/fi/ajankohtaista Boende Majoriteten av invånarna i Brahestad-Kalajoki ekonomiska region bor i hus eller lägenheter som de själva äger. I regionen finns det sammanlagt 3 100 hyresbostäder som ägs av kommunen. Av dessa är cirka 1 230 radhusbostäder och cirka 1 870 höghusbostäder. Dessutom finns det tillgång till möblerade privatägda bostäder. Information om dessa finns i de offentliga bostadsförmedlingsportalerna. Jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring Industri och gruvdrift Infrastrukturtjänster Byggande Offentliga och privata servicesektorn Företagen sammanlagt 1 095 262 24 315 1 459 3 155 Statistikcentralen 2013, register över verksamhetsställen


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above