Page 3

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

Syftet med denna publikation är att ge Fennovoima Oy, Rosatom-koncernen, dess underleverantörer och andra aktörer nödvändig information om regionen när de förbereder sin verksamhet i Pyhäjoki och det kringliggande området. Området som påverkas av kraftverksbyggandet sträcker sig längs Bottenvikens kust från Karleby till Uleåborg. 3 Hanhikivi-guide Information om kärnkraftsprojektets verksamhetsmiljö Utgivare: Samprojektet Hanhikivi (Hanhikivi-yhteyshanke) Utgivningstid Februari 2015 Publikationen baserar sig på information som har inkommit före december 2013. Vi ansvarar inte för eventuella ändringar eller fel. Vänligen kontrollera tjänsternas tillgänglighet i förväg. Materialet sammanställdes av Tilmar Oy Samprojektet Hanhikivi (Hanhikivi-yhteyshanke) Finansiärer Brahestadsregionens utvecklingscentral Pyhäjoki kommun Uleåborgs stad, BusinessOulu Ylivieskaregionens förening rf Karlebynejdens Utveckling Ab Norra Österbottens förbund Europeiska regionala utvecklingsfonden Bilder Brahestads ekonomiska region / Leena Harju, Pyhäjoki kommun / arkiv, Uleåborgs stad, Karleby stad, Ylivieska stad, Oulais stad, Petteri Löppönen, Auno Aunola, Johannes Sarpola, Pyhäjokiregionen / Heli Nurkkala, YTEK Oy / Erkki Lämsä, Uleåborg flygplats / Teemu Puolitaival, Brahestads hamn, Karleby hamn, Uleåborgs hamn, Oulu International School, BusinessOulu, Fennovoima, Shutterstock Layout och ombrytning Mainostoimisto Siberia Oy Tryck Joutsen Median Painotalo Oy Elektronisk publikation www.rsyp.fi/suurhankkeet


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above