Page 26

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

26 Verksamhetsmiljö Utbildning Utbildningsnivån bland befolkningen i regionen är god: cirka 42 procent av invånarna över 15 år har en mellanstadieexamen och cirka 27 procent har en högskoleexamen. Det är vanligt att man kan minst ett främmande språk. Det vanligaste främmande språket är engelska. Högskolenivå 28 % Grundskolenivå 30 % Mellanstadienivå 42 % Utbildningsnivå bland befolkningen i området år 2011 Statistikcentralen 2013, StatFin Allemansrätten Att röra sig i naturen är en traditionell och populär rekreationsform för finländarna under alla årstider. Allemansrätten ger alla rätt att plocka bär och svamp i skogen samt röra sig till fots, på cykel eller på vintern på skidor i naturområden eller därmed jämförbara områden. Allemansrätten omfattar inte vistelse på någon annans gård utan tillstånd. För fiske behövs tillstånd, med undantag av mete och pimpelfiske. Även jakt är tillståndspliktig. Allemansrätten innebär inte att man får skräpa ner i naturen, skada trädbestånd eller växtlighet, köra med motorfordon utan markägarens tillstånd eller bygga ens tillfälliga konstruktioner. Rättigheter och skyldigheter som omfattas av allemansrätten www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Esitteet/ Jokamiehenoikeudet_esite(4450) Mer information om fiskekort www.kalastusluvat.net


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above