Page 25

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

25 Tullens sidor för företag www.tulli.fi/sv/foretag Övriga myndighetstjänster FPA:s och arbets- och näringsbyråns har lokala kontor i Brahestad, Uleåborg, Ylivieska och Karleby. I Uleåborg finns även regionförvaltningsverket (RFV) i Norra Finland, närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Norra Österbotten samt Norra Österbottens förbund, som styr utvecklingen i landskapet. I Karleby finns bl.a. Österbottens TE-byrå samt Mellersta Österbottens förbund. FPA www.kela.fi/web/sv Regionförvaltningsverket i Norra Finland www.avi.fi/sv NTM-centralen i Norra Österbotten www.ely-keskus.fi/sv/ Norra Österbottens förbund www.pohjois-pohjanmaa.fi Norra Österbottens TE-byrå http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/pohjois-pohjanmaa Österbottens TE-byrå toimistot.te-palvelut.fi/sv/pohjanmaa Mellersta Österbottens förbund www.keski-pohjanmaa.fi Samhälls- och industriavfall samt vattenförsörjning Samhällsavfall är avfall som uppstår från boende. Kommunerna ingår avtal om hantering av samhällsavfall med det avfallshanteringsbolag som kommunen har valt. När det är fråga om industriavfall som uppkommer i företagens produktion kan företagen själva välja vilket avfallshanteringsbolag de ingår avtal med. Kommunerna fungerar också som tillsynsmyndighet för företagens avfallshantering. Mer information om avfallshanteringen finns på kommunernas webbsidor. I Finland ansvarar kommunerna för vattenförsörjningen och hanteringen av avloppsvatten i sina områden. De lokala vattenbolagen sköter avloppsreningen i den kommun där de är verksamma. Alla kommuner har egna vattenreningsverk. Kontaktuppgifter till kommunernas vatten- och avloppsvattentjänster finns på kommunernas webbsidor. Boende, utbildning och fritid Av de finländska hushållen bor 65 procent i bostäder, hus eller lägenheter som de själva äger. Dessutom har finländarna nästan 500 000 sommarstugor på olika håll i Finland, ofta vid stranden av en sjö eller vid kusten. Befolkningen bor huvudsakligen i städerna och landsbygden är glest bebyggd i ett europeiskt perspektiv. Hyresbostäder Både den offentliga och den privata sektorn erbjuder hyresbostäder. Den privata sektorn hyr också ut möblerade bostäder. Kommunala bostäder hyrs vanligen via kommunens egen serviceorganisation. Privata bostäder säljs och hyrs ut via webbsidor som erbjuder bostäder över hela landet. Kommunerna och de regionala företagstjänsterna ger mer information om detta. I Finland erbjuder största delen av de lokala fastighetsförmedlingsföretagen sina lediga objekt också via de riksomfattande serviceportalerna för bostäder, där objekten presenteras på ett bra sätt. Bostäder på internet www.etuovi.com www.vuokraovi.com www.oikotie.fi www.jokakoti.fi


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above