Page 23

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

23 I Karlebyregionen finns det storindustri inom branschen för tillämpad kemi. Exempelvis ligger Nordens största koncentration inom oorganisk kemi i området. Tack vare storföretagen har trafik- och logistiktjänsterna utvecklats till en hög nivå. Det finns sammanlagt över 1 500 transportföretag, lastbilsföretagare och kurirtjänster i området. En stark underleverantörsindustri och högklassiga service-, underhålls och byggföretag har också utvecklats i området. Det finns nästan 2 800 företag som är verksamma inom eller har anknytning till byggbranschen. Företagens kontaktuppgifter Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki http://rsyp.owla.fi Kalajoki, Merijärvi http://yrityshaku.kalajoki.fi/haku Uleåborgsregionen www.businessoulu.com/en/company-database Karlebyregionen www.kosek.fi/Yritysrekisteri Ylivieska www.ytek.info/Yritysrekisteri.aspx Oulais www.oulainen.fi/yritysrekisteri Alavieska www.ytek.info/Alavieska.aspx Sievi https://colosseum.grynos.com/Yrityshakemisto Andra företagsregister www.lisaakauppaa.fi/en, www.partnerbook.fi Offentliga tjänster Beskattning Registreringen av skattenummer och personnummer för utländska arbetstagare som anländer till området sköts av skattebyråerna i Brahestad, Uleåborg, Ylivieska eller Karleby. Kontaktuppgifter till de lokala skattebyråerna http://www.vero.fi/sv-FI/Skatteforvaltningen/ Kontaktuppgifter Nödcentralen Det nationella nödnumret är 112. Nödcentralsverket har till uppgift att på olika håll i landet ta emot nödmeddelanden som rör räddnings- och polisväsendet samt social- och hälsovårdssektorn samt övriga meddelanden som rör säkerheten för människor, miljö och egendom samt att förmedla dem vidare till olika hjälpande myndigheter och samarbetspartner. Nödcentralsverket www.112.fi Hälsovård I varje kommun finns det en hälsostation som tillhandahåller grundläggande hälsovårdstjänster. En jour som är öppen dygnet runt finns i Uleåborg, Oulais, Brahestad och Karleby. De övriga hälsocentralerna har endast jourverksamhet dagtid. Akutvården är organiserad enligt sjukvårdsdistrikt. Brahestadsregionens samkommun för välfärd ansvarar för hälsovårdstjänsterna i Brahestad, Pyhäjoki och Siikajoki. Sjukhuset i Brahestad och hälsostationerna i Pyhäjoki och Siikajoki erbjuder primärvårdstjänster och har läkarmottagningar. Samkommunen för välfärd har också egna specialsjukvårdstjänster på sjukhuset i Brahestad. I Brahestad finns det en hälsocentraljour som är öppen dygnet runt och en sjukhusjour. I Kalajoki och Merijärvi tillhandahåller de lokala hälsocentralerna primärvårdstjänster. I Uleåborg är det Uleåborgs stad som ansvarar för primärvården. Det finns sammanlagt 20 hälsocentraler i Uleåborgs ekonomiska region. Samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (PPSHP) har tre sjukhus: Uleåborgs universitetssjukhus i Uleåborg, Oulaskangas sjukhus i Oulais och Visala sjukhus i Ylivieska. Uleåborgs stadssjukhus (OKS) är ett hälsocentralsjukhus som har till uppgift att erbjuda kommuninvånarna kortvarig, akut sjukvård och rehabilitering. I anslutning till Uleåborgs universitetssjukhus finns Uleåborgsregionens samjour, en jourenhet som ansvarar för kvälls- och veckoslutsjouren inom medlemskommunernas primärvård samt för hela specialsjukvårdsjouren. Basservicesamkommunen Kallio ansvarar för primärvården i Ylivieskaregionen och Oulais stad för primärvården i Oulais. Specialsjukvården köps av Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, huvudsakligen av Oulaskangas sjukhus i Oulais. Specialsjukvårdstjänsterna i Karlebyregionen sköts av samkommunen för specialsjukvård och primärvård i Mellersta Österbotten vid samkommunens centralsjukhus i Karleby (MÖCS). I varje kommun finns det en hälsostation som tillhandahåller grundläggande sjukvårdstjänster. Användare av hälsotjänster kan begära tolkningshjälp.


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above