Page 22

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

Noggrannare information per ekonomisk region finns på sidorna 28–55. 22 Verksamhetsmiljö Näringslivet Finland ligger centralt i Barentsområdet. Barentsområdet omfattar landområdena omkring Barents hav och Nordkalotten. Finland har förbindelser till nordvästra Ryssland samt norra Sverige, Ishavet och norra Norge. De unika naturresurserna i norr, såsom olja, naturgas, naturen, mineralerna och det söta vattnet, är allt intressantare mål för internationell affärsverksamhet och investeringar. I det område som behandlas i guiden finns det ett mycket mångsidigt näringsliv och väldigt varierande företagsbranscher och storleksklasser. I området mellan Uleåborg och Karleby finns det cirka 26 000 företagskontor och företagen har sammanlagt cirka 110 000 anställda. Det finns betydande storindustri i området, vilket har lett till att aktörerna där har utvecklats till internationella och mångsidiga experter. I Brahestad finns det bl.a. en specialstålfabrik, maskinverkstäder som tillverkar stålstrukturer och anläggningar av internationell klass samt underleverantörer. På stadens område finns det också en guldgruva. Kalajoki är ett växande och mångsidigt turistcentrum. I Uleåborgsregionen är pappers- och cellulosaindustrin, den kemiska industrin och elektronikindustrin betydande sysselsättare och industrigrenar med stor omsättning. Det nyaste tillväxtområdet är programvarubranschen. Det finns också mångsidiga handels- och fritidstjänster i Uleåborg. I Ylivieskaregionen finns det maskinverkstäder och tillverkare av stålstrukturer. Ylivieska är också områdets knutpunkt för specialhandel, bl.a. bilaffärer. Hälsovården i Ylivieska ekonomiska region är koncentrerad till Oulais. Antal företagskontor i regionen, deras omsättning och personalens antal år 2011 Ekonomisk region Företags- Företagens omsättning Personal kontor sammanlagt (1 000 €) Brahestad–Kalajoki 3 155 1 989 714 13 107 Uleåborg 11 747 12 731 034 57 955 Ylivieska 2 065 1 270 721 7 637 Karleby–Jakobstad 8 826 6 897 268 31 167 Sammanlagt 25 793 22 888 737 109 866 Statistikcentralen 2013, registret över företag och verksamhetsställen TOL 2008 Fördelningen av företagens verksamhetsställen i regionen per bransch år 2011 Brahestad–Kalajoki 1 095 286 315 1 459 3 155 Uleåborg 1 073 806 1 392 8 476 11 747 Ylivieska 652 164 211 1 034 2 061 Karleby–Jakobstad 2 775 857 882 4 312 8 826 Sammanlagt 5 595 2 113 2 800 15 281 25 789 Statistikcentralen 2013, registret över företag och verksamhetsställen TOL 2008 Jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring Ekonomisk region Industri och gruvdrift Byggande Offentliga och privata servicesektorn Företag sammanlagt


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above