Page 21

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

21 Bilfrakt och andra logistiktjänster Landtransporternas andel av den frakt som transporteras i Finland är cirka 90 procent. I Finland finns det cirka 11 000 långtradare som används för transporter. Transportmängden år 2012 var 293,6 miljoner ton. Mellan Uleåborg och Karleby går dagligen regelbundna godstransporter och förbindelserna fortsätter bl.a. till Rovaniemi, Åbo och Helsingfors. De lokala företagsservicecentren ger mer information om logistikföretag som är verksamma i området. Gränsövergångsställen www.raja.fi/anvisningar/gransovergang/ gransovergangsstallen Elförsörjning och dataförbindelser I Finland får elanvändarna fritt välja elförsäljare. De regionala elförsäljarna finns med i prisjämförelsetjänsten www.sahkonhinta.fi som upprätthålls av energimarknadsverket (EMV). Ett elöverföringsavtal ingås med den nätinnehavare som är verksam i området i fråga. Elförsäljaren ingår ett avtal för kundens del om kunden så önskar. Information om nätinnehavaren som är verksam i området fås från företagsservicecentret, elförsäljaren eller EMV. I Finland har alla rätt till en bra telefon- eller internetanslutning i hemmet eller vid företagets verksamhetsställe. Alla kommersiella teleoperatörer i Finland tillhandahåller högklassiga tjänster i området mellan Uleåborg och Karleby. I mobilnätet finns det GPRS-, 3G- och 4G-dataförbindelser. Dataöverföringen i 4G-nätet har som bäst en hastighet på upp till 150 Mbit/sekund. Det bredband som erbjuds är som bäst 350 Mbit/sekund. Aktuell information om olika mobilnäts täckning och de dataöverföringshastigheter som kan uppnås i näten med mobilt bredband finns på varje operatörs webbsidor. Elanskaffning i Finland www.energiavirasto.fi/sv/home Telefon- och internetanslutningar i Finland www.viestintavirasto.fi/sv


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above