Page 17

Hanhikivi Guide 2015 Svenska

17 Från och med den 1 juli 2014 införs på alla byggplatsen en särskild månatlig anmälningsplikt som gäller arbetstagare och byggentreprenader. Alla företag som är verksamma på en byggplats är från den 1 juli 2014 skyldiga att anmäla uppgifterna om företagets arbetstagare på byggplatsen till huvudgenomföraren, så att huvudgenomföraren kan lämna in en arbetstagaranmälan för byggplatsen till Skatteförvaltningen. Försäkringar Företagen ska också teckna obligatoriska olycksfalls- och pensionsförsäkringar för sina arbetstagare hos de försäkringsbolag som företaget har valt till samarbetspartner. I Finland finns både finländska och internationella försäkringsbolag. Arbetsgivarna kan också teckna frivilliga tilläggsförsäkringar för sina arbetstagare. Pensionsskyddscentralen www.etk.fi/sve Företagshälsovård och arbetarskydd Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovård och arbetarskydd för sina arbetstagare. Det centrala målet med arbetarskyddet är att främja och upprätthålla arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga samt förebygga hälsorisker och -olägenheter orsakade av arbetet. Arbetsgivaren kan köpa företagshälsovård av antingen den lokala offentliga hälsovården eller av privata serviceföretag. Företagshälsovården kan bestå av en förmån som innehåller enbart en hälsogranskning och bastjänster som främjar arbetsförmågan eller av en väldigt omfattande och mångsidig förmån som också inkluderar sjukvård. Arbetshälsoinstitutet www.ttl.fi/sv Arbetarskyddsärenden www.tyosuojelu.fi/se/ Tjänster som stöd för företagsbeskattning, bokföring och företagsverksamhet Alla företag är bokföringsskyldiga och ska lämna i en skatteanmälan för varje räkenskapsperiod till skattemyndigheten. Aktiebolag anmäler bokslutsuppgifter även till Handelsregistret. Varje år ska en årsanmälan gällande arbetstagarna och de löner som har betalats ut till dem lämnas in till skattemyndigheten och till det försäkringsbolag som sköter arbetspensionsförsäkringarna. Uppgifterna om företaget i handelsregistret är offentliga och i uppgifterna ingår även de bokslutsuppgifter som företaget varje år lämnar in. Företagsuppgifterna i handelsregistret kan köpas från Patent- och registerstyrelsen. Med undantag av utfärdandet av personnummer kan alla av skatteförvaltningens tjänster skötas elektroniskt. Till exempel kan man söka anvisningar, ansöka om skattekort för arbetstagare, göra ändringar och lämna in skatteanmälningar elektroniskt. På skatteförvaltningens lokala kontor får man dessutom personlig service och rådgivning. Skatteförvaltningens riksomfattande telefonrådgivningstjänst +358 20 697 050 Socialskyddet och beskattningen i Finland www.intofinland.fi/sv I Finland är det vanligt att företag anlitar utomstående bokföringsbyråer för att sköta företagets bokförings-, löneräknings- och skatteärenden. Bokföringsbyråerna är auditerade och tillhör det nationella fackförbundet inom branschen. Revisionstjänster och juridiska tjänster tillhandahålls av ett stort antal företag i Finland, av vilka en del är stora internationella bolag och andra små, lokala serviceföretag. Ekonomiförvaltning www.taloushallintoliitto.fi Juridiska tjänster www.asianajajaliitto.fi/sv Revisionssamfund www.khtyhdistys.fi, www.htm.fi Arbets- och näringsbyrån har kunskap om arbetstagarna och arbetsmarknaderna i sitt område och hjälper företag att hitta rätt person för ett visst arbete. Rekryteringstjänster www.te-palvelut.fi/sv/ www.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa Telefonservice som upprätthålls av företagstjänsterna vid arbets- och näringsbyrån i Norra Österbotten +358 295 056 502 (vardagar 8–16.15) Ett företag som etablerar sig i området kan också anlita andra företag i området för tjänster som stöder företagsverksamheten och dessutom hyra arbetskraft av bemanningsföretagen.


Hanhikivi Guide 2015 Svenska
To see the actual publication please follow the link above